Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo podporilo každého štvrtého zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

K 2. júlu 2020 odoslali úrady práce takmer 370 miliónov eur na mzdy zamestnancov a podporu SZČO cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. Išli na udržanie približne pol milióna jedinečných pracovných miest, čo je miesto každého štvrtého zamestnanca. Vyplýva to z druhej aktualizácie hodnotenia opatrení na podporu pracujúcich a ich rodí, ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVaR.

Intenzívnejšia prvá pomoc
Čerpanie pomoci sa v apríli a v máji zintenzívnilo. Na aprílovú prvú pomoc išlo doteraz 171 miliónov eur, čo je v porovnaní s marcom viac o takmer 108 %. Narástlo najmä čerpanie v opatrení 3A, tzv. kurzarbeit, a to až o 24,5 mil. eur, resp. 134,1 %. Viac ako 120 percentný medzimesačný nárast je aj pri opatrení 2, kde žiadajú SZČO o príspevky na seba (nárast o 12,1 milióna eur, resp. 122,8 %), a 3B, v rámci ktorého vyplácajú úrady paušálne príspevky na mzdy zamestnancov (takmer 42 mil. eur, resp. 120,9 %). Najnižší medzimesačný nárast je pri opatrení 1 pre zatvorené prevádzky, keďže postupne dochádzalo k ich otváraniu.

V apríli sa pomoc nielen zvýšila, ale aj zrýchlila. Podnikateľom s už podpísanou dohodou stačilo predložiť výkaz, čo skrátilo vybavenie pomoci na 2 pracovné dni. Novým žiadateľom trvalo zúradovanie pomoci od prijatia žiadosti po úhradu menej ako 7 pracovných dní.

Pokračuje čerpanie pandemických dávok
V júni 2020 narástol počet vyplatených OČR medziročne takmer desaťnásobne. Konkrétne sa počet dávok zvýšil z 13 477 v júni 2019 na 131 851 v júni 2020. Zo všetkých od marca vyplatených OČR predstavujú tie pandemické necelých 87 %. Keďže školy sú bežne cez prázdniny uzavreté, rodičia v júli a v auguste nemajú nárok na pandemickú OČR. Ten však majú naďalej rodičia detí, ktoré navštevujú jasle alebo škôlku.

Aktualizácia správy ISP je dostupná TU .

Koncom mája zverejnil Inštitút sociálnej politiky (ISP) svoju prvú správu o využívaní opatrení v gescii MPSVaR zameraných na pomoc rodinám, pracujúcim a ekonomike SR (dostupné TU ). V nej sa venovala najmä čerpaniu „Prvej pomoci“ za marec 2020, využívaniu pandemického ošetrovného a nemocenského, ako aj možnosti odkladu a odpustenia odvodov na sociálne poistenie. Druhá aktualizáciu správy sa sústreďuje najmä na využívanie týchto foriem pomoci v máji 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.