Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo posilní balík peňazí na udržanie pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posilní balík peňazí určených na podporu udržania pracovných miest. Peniaze, ktoré boli určené na podporu zamestnávania dlhodobo alebo aj dobrovoľne nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, pôjdu na podporu udržania pracovných miest s garanciou ich udržania. 

Výzva dopytovo orientovaného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR bola vyhlásená v roku 2018, v čase pred korona krízou. Ministerstvo sa usilovalo v období vysokej miery zamestnanosti maximálne podporiť zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, o ktorých zamestnávatelia nejavili záujem. Pre čo najvyšší záujem zamestnávateľov o podporu a vytvorenie príležitosti pre nezamestnaných na prijatie do zamestnania v sebe projekt nezahŕňal prvok udržateľnosti pracovného miesta aj po skončení dotovaného obdobia.

Takáto podpora sa v aktuálnej situácii, keď je ohrozených desaťtisíce pracovných miest a kvalifikovaných pracovníkov, nejaví ako efektívna, nakoľko žiadatelia plánovali z celkového balíka podpory vytvoriť menej ako 2 000 pracovných miest s ročným odhadom nákladov do výšky 21 000 €, navyše bez garancie udržania pracovného miesta po skončení podpory. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto rozhodlo o pozastavení 2. kola výzvy a 25 miliónov € v danej výzve využije na podporu pracovných miest aj s garanciou ich udržania.

„V týchto ťažkých časoch korona krízy, keď potrebujeme čo najviac finančných prostriedkov na udržanie pracovných miest, sa musíme správať zodpovedne, pozerať sa nielen na to, ako sa máme teraz, ale aj na to, ako sa budeme mať v budúcnosti po korona kríze. Preto zodpovedne analyzujeme účelnosť každého eura, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu zamestnancov, rodičov,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Okrem toho, úrady práce implementujú rôzne iné projekty na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu, v rámci ktorých môžu zamestnávatelia prejaviť záujem o podporu. Informácie o týchto projektoch nájdu zamestnávatelia k dispozícii na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.