Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

V tomto roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijme sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie kvality a efektivity inšpekcie práce na Slovensku. Riešenia sú zamerané na dodržiavanie pracovnoprávnej legislatívy, informovanie ľudí o ich pracovných právach a efektívnejšie monitorovanie pracovných podmienok v platformových firmách. Dôraz bude kladený na ochranu pracujúcich a zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok.

Návrh novely zákona o inšpekcii práce predloží ministerstvo práce s cieľom posilniť kvalifikačné predpoklady pre riadiace funkcie. Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce bude musieť mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne 5-ročnú prax v riadiacom poste, zatiaľ čo riaditeľ inšpektorátu práce bude potrebovať rovnaké vzdelanie a odbornú prax aspoň 5 rokov.

„Vláda Igora Matoviča v roku 2022 oslabila kvalifikačné požiadavky pre riadiace pozície v inšpekcii práce, umožňujúc obsadzovanie týchto pozícií politickými nominantmi bez riadiacej praxe alebo potrebného vzdelania. Dôsledkom je nesystémové riadenie, ktoré viedlo k vysokému podielu "živnostníkov z donútenia" na Slovensku,“ uviedol v tejto súvislosti minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Ministerstvo práce posilní výkon inšpekcie práce v pracovnoprávnej oblasti so zameraním na dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce. Zároveň sa zdôrazní poradenská činnosť pre informovanie ľudí o ich pracovných právach a protizákonnosti nútenia vykonávať živnosť namiesto riadneho pracovného pomeru. Rezort bude reagovať na podnety v tejto oblasti, vrátane anonymných sťažností.

V rámci programových riešení sa rezort práce usiluje o lepšie zameranie inšpekcie práce na platformové firmy, kde pracovníci nie sú formálne zamestnancami, čo môže viesť k porušovaniu pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po prvom okrúhlom stole s týmito spoločnosťami sa hľadajú spôsoby efektívnejšieho monitorovania ich pracovných podmienok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.