Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v boji proti chudobe

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia a nastavenie správnej adresnosti nástrojov štátnej podpory chudobných alebo chudobou ohrozených rodín sú prioritou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Uviedla to štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková na stretnutí s predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe a exekutívnou koordinátorkou pre Európsku sieť proti chudobe Annou Galovičovou a ďalšími zástupcami tretieho sektora. Cieľom spoločného zasadnutia bolo nadviazanie bližšej spolupráce v boji proti chudobe.

Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa tento týždeň hovorilo o chudobe, ktorá aj v 21. storočí ohrozuje slovenské rodiny. „Našou prioritou sú deti, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a seniori. Ide o skupiny, ktoré si vzhľadom na svoj vek alebo nevyhovujúci zdravotný stav nevedia zabezpečiť vyšší príjem, a preto sú najviac ohrozené chudobou,“ uviedla na stretnutí štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková. „Preto musíme prijímať také opatrenia, ktoré sú adresné a finančne efektívne.“

Rezort práce predstavil delegácii z tretieho sektora aj opatrenia vlády, ktorých zavedenie pomôže ľuďom zlepšiť ich finančnú situáciu a životnú úroveň. Ide napríklad o tehotenskú dávku či tehotenské štipendium pre ženy od 4. mesiaca tehotenstva, či zrušenie doplatkov za lieky. „V boji proti chudobe je však stále čo zlepšovať. Vidím priestor na rozšírenie okruhu detí, ktoré by mali obedy zadarmo. Jedno teplé jedlo nielen pre deti zo sociálne slabých rodín, ale aj pre deti, ktoré sú ohrozené chudobou. Rovnako treba podporiť rozvoj nadaných detí z takéhoto prostredia, podchytiť ich schopnosti, aby sa mohli naozaj rozvíjať, aby videli, že je možnosť ako si zlepšiť život,“ uzavrela štátna tajomníčka rezortu práce.

„Som veľmi rada, že sa nám, ľuďom z tretieho sektora, otvárajú dvere pri hľadaní spoločnej vízie, ktorá by mala smerovať k zníženiu a odstráneniu chudoby na Slovensku. Zapájame sa do činnosti výborov a intenzívnejšou a priamejšou komunikáciou s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny by sme chceli nájsť taký model pomoci, ktorý bude nielen dobre vyzerať na papieri, ale bude mať naozaj reálny efekt na odstránení chudoby,“ povedala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe Anna Galovičová.

Slovenská sieť proti chudobe je občianske združenie združujúce mimovládne neziskové organizácie, združenia, aliancie, verejnú správu, ale aj právnické a fyzické osoby za účelom efektívnejšieho boja proti chudobe na území Slovenskej republiky. Je súčasťou Európskej siete proti chudobe, ktorá má poradný štatút s Európskou radou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.