Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo práce vyplatilo z Prvej pomoci už takmer 2 miliardy eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už 1 850 231 842 eur na základe viac ako 200 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje aktualizovanej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za apríl naznačujú zintenzívnenie čerpania v odvetví priemyslu, ktoré po troch mesiacoch opäť odkrojili najväčší podiel z vyplatenej „Prvej pomoci“. Napriek tomu, že sa epidemiologická situácia vyvíja priaznivo, rezort práce naďalej prijíma opatrenia na stlmenie negatívnych následkov pandémie. Zamestnávateľom a SZČO umožňuje odloženie sociálnych odvodov aj za máj 2021. Zároveň sa posunul termín, do ktorého sú povinní odložené odvody splatiť, a to až do konca septembra 2023.

 aktualizovaného komentára o „Prvej pomoci“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky vyplýva, že za apríl najintenzívnejšie využívajú opatrenia „Prvej pomoci“ opäť mikropodniky. Z odvetvového hľadiska smeruje takmer 20 % pomoci firmám pôsobiacim v priemysle a menej ako pätina celkovej sumy prúdi subjektom z veľkoobchodu a maloobchodu. Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho za apríl dosahuje takmer 560 eur.

Mikropodniky čerpajú Prvú pomoc najintenzívnejšie, ich podiel stále rastie

Podniky s menej ako 10 zamestnancami naďalej čerpajú najväčšiu časť „Prvej pomoci“. Ich podiel na vyplatenej sume v tomto roku postupne rastie. Podľa predbežných údajov dosahuje za apríl až 54 %, oproti januárovým 45 %. Malé podniky si udržujú stabilný podiel čerpania blízko hranice 20 %. Pri kategórii stredných podnikov zaznamenávame postupný útlm v ostatných štyroch mesiacoch. Zatiaľ čo v januári dosahoval podiel na čerpanej sume viac ako 16 %, za apríl je to zatiaľ mierne pod 13 %. Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci sa oproti predchádzajúcim mesiacom znižuje, v apríli predstavuje 10,8 %.

Najväčší objem pomoci prúdi opäť do odvetvia priemyslu

Najväčšia časť vyplatenej „Prvej pomoci“ za apríl smeruje na podporu firiem pôsobiacich v odvetví priemyslu, a to až takmer 20 %. Podniky z odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu čerpajú viac ako 19 %. Kým začiatkom roka 2021 smerovalo najviac peňazí z Prvej pomoci do veľkoobchodu a maloobchodu, dostupné čísla za apríl signalizujú opätovnú výmenu. Stavebníctvo a ubytovacie a stravovacie služby čerpajú za apríl 13,6 %, respektíve 14,4 % celkovej sumy. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v štyroch uvedených odvetviach spoločne čerpajú v jednotlivých mesiacoch okolo 70 % „Prvej pomoci“.

Viac informácií nájdete v trinástej aktualizácii správy ISP o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky: https://bit.ly/35Iykbr

Tab: Stav projektu Prvá pomoc k 17. 6. 2021

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.