Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVaR: Zachránili sme 7 447 pracovných miest z nahlásených hromadných prepúšťaní

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam ostal trh práce v druhom polroku 2020 stabilný. Minulý rok firmy, v rámci hromadných prepúšťaní, plánovali zrušiť 10 276 pracovných miest, napokon z nich zachovali 7 447 miest. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojím aktívnym prístupom a účinnými opatreniami Prvej pomoci pomohlo udržať jednu tretinu pracovných miest na Slovensku. Súčasne z projektov aktívnej politiky práce sme podporili zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie.

Vďaka tejto pomoci si našlo zamestnanie alebo začalo podnikať až 30 100 ľudí. Opodstatnenosť opatrení potvrdzuje aj fakt, že v roku 2020 sme udržali úroveň prepustených z pracovného pomeru v rámci hromadných prepúšťaní na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi rokmi.

V druhom polroku 2020 evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 39 hromadných prepúšťaní nahlásených na úradoch práce s celkovým počtom ohrozených zamestnancov 2 694, pričom 4 z hromadných prepúšťaní následne zamestnávatelia zrušili. Celkovo sa tak od júla do decembra zrealizovalo iba 8 hromadných prepúšťaní. „Aj toto je dôkaz, že opatrenia z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhajú ľuďom. Naším cieľom je udržať pracovné miesta, pomôcť zamestnávateľom, živnostníkom, zamestnancom, rodinám a jednotlivcom zvládnuť aktuálnu situáciu, v ktorej žijeme tak, aby po jej prekonaní sme sa čo najskôr mohli vrátiť k bežnému životu, aký sme poznali predtým. V roku 2021 chceme pokračovať v Prvej pomoci plus a sme pripravení pokračovať aj v najúčinnejších projektoch aktívnej politiky práce, aby sme čo najviac ľuďom zachránili pracovné miesta, či podporili vznik nových,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Udržať čo najviac pracovných miest a motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali nové pracovné miesta je jednou z priorít ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Preto v apríli 2020 odštartovalo MPSVR SR najväčšiu pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO v dejinách Slovenska.

Opatrenia rezortu práce výrazne pomáhajú k stabilizácii pracovného trhu. Zatiaľ čo v júli 2020 predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti 7,65%, v decembri klesla na 7,57%.

Prvá pomoc pomohla udržať tretinu pracovných miest

Vďaka Prvej pomoci sme dokázali ochrániť existujúce pracovné miesta. Prostredníctvom projektu „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc+“ sme podporili viac ako tretinu pracovných miest sumou 843 033 453 €. Priemerná výška pomoci na jedno pracovné miesto prestavovala v období marec až september 300,57 € , zatiaľ čo za mesiace október a november stúpla na 458,44 €. Naďalej najintenzívnejšie čerpajú pomoc mikropodniky. Ich podiel na uhrádzanej sume koncom jesene prudko narástol zo septembrových 36,5 % na 50,8 % v novembri.

„V rámci Prvej pomoci plus sme sa už v októbri pripravili na druhú vlnu pandémie a navýšením príspevkov sme rozšírili okruh oprávnených žiadateľov o finančnú pomoc. Presadili sme oslobodenie príspevkov od dane, vďaka čomu zostane výška príspevkov u žiadateľov,“ dodáva minister Krajniak.

Nové pracovné miesta vďaka aktívnej politike práce

Pracuj, zmeň svoj život, či projekt zameraný na udržanie pracovných miest v materských školách, to je len niekoľko príkladov aktívnych opatrení na trhu práce, ktorých cieľom je podpora zamestnanosti. Projektami aktívnej politiky práce sme podporili spolu 30 100 nezamestnaných sumou 102 681 329,82 €. Na trhu práce sme pomohli vytvoriť pracovné podmienky pre stovky absolventov, mladých ľudí, začínajúcich podnikateľov, či zdravotne postihnutých. Ministerstvo práce spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny spustili v októbri minulého roka projekt Pracuj, zmeň svoj život zameraný na evidovaných bez práce. Jeho 3 aktivity zahŕňali finančnú podporu pre samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj pre poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnávateľov z iných oblastí. Záujemcovia mohli posielať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku do 4. decembra 2020. Spolu ich Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaevidovali viac ako 6 400. Podmienkou pre všetky tri aktivity bola evidencia uchádzača o zamestnanie na úrade práce minimálne 1 mesiac. Výsledkom projektu Pracuj, zmeň svoj život je 5 736 uzatvorených dohôd na 7 666 pracovných miest, na ktoré putuje spolu viac ako 47 miliónov eur. „Naším cieľom je nie len podpora zamestnanosti v tejto chvíli, ale aj s výhľadom do budúcna, a práve preto projekt Pracuj, zmeň svoj život ráta aj s udržaním pracovných miest. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby sa zaviazali po stanovenú dobu udržať pracovné miesta, na ktoré získali finančný príspevok,“ objasnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.