Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR predložilo na pripomienkovanie návrh o minimálnej mzde aj 13. dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o minimálnej mzde aj návrh o 13. dôchodku. Pri oboch navrhuje skrátené pripomienkové konanie. To má v prípade oboch noviel skončiť 23. júla tohto roka.

Cieľom návrhu zákona o minimálnej mzde je riešiť jej ustanovenie pre rok 2021, ministerstvo argumentuje nepredvídateľným vývojom v tomto roku. Okrem toho navrhuje zaviesť samostatnú sumu tzv. štartovacej minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí boli najmenej 12 mesiacov vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Výšku minimálnej mzdy navrhuje na 620 eur a hrubá štartovacia minimálna mzda má dosiahnuť 465 eur. "Skrátené pripomienkové konanie sa navrhuje z dôvodu potreby ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 zohľadňujúcej mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorej dôsledky presiahnu aj do roku 2021 tak, aby ustanovenia týkajúce sa úpravy súm minimálnej mzdy na rok 2021 nadobudli účinnosť 31. októbra 2020, teda ešte pred termínom zverejnenia súm minimálnej mzdy na nasledujúci rok podľa súčasne platného mechanizmu," zdôvodnil rezort práce s tým, že u zvyšných ustanovení sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2021.
Bývalá vláda pritom ešte vlani schválila zákon, ktorý určuje, že stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 má byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla, alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou. Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.

Rezort práce tiež chce meniť aj 13. dôchodok, ktorý rovnako zaviedla predchádzajúca vláda. "Navrhovaným 13. dôchodkom sa navrhuje nahradiť 13. dôchodok ako dôchodková dávka, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 1. apríla 2020 zákonom o sociálnom poistení," priblížil rezort práce. Nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku budú mať spravidla v novembri kalendárneho roka všetci poberatelia dôchodku v závislosti od sumy poberaného dôchodku alebo dôchodkov.

Maximálna suma 13. dôchodku sa navrhuje v sume 300 eur pre poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej ako je suma životného minima. So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške 50 eur.

Skrátené pripomienkové konanie ministerstvo navrhuje z dôvodu potreby urýchlenej úpravy inštitútu 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky, keďže prijímané opatrenia v súvislosti s pandémiou významne zaťažujú rozpočet Sociálnej poisťovne. Ministerstvo upozorňuje aj na to, že výdavky na 13. dôchodok ako dôchodkovej dávky neboli zahrnuté v jej rozpočte na rok 2020. Tento zákon má nadobudnúť účinnosť 31. októbra 2020. Podľa v súčasnosti ešte platného zákona o 13. dôchodku mali všetci starobní dôchodcovia dostať v novembri tohto roka 13. dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobného dôchodku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.