Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR: Zdroje z EÚ by mohli ísť na reformu sociálnych služieb i kurzarbeit

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo práce chce z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) financovať viacero priorít, ktoré by sa mali dostať aj do národného plánu. Je medzi nimi napríklad reforma sociálnych služieb či trvalé zavedenie skrátenej pracovnej doby takzvaný kurzarbeit.

adstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme Fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina EÚ vypracovala a odovzdala Európskej komisii (EK) Národný plán obnovy a odolnosti. Tento plán bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.
      "Ministerstvo práce sa zameria najmä na reformu systému sociálnych služieb, ktorej súčasťou bude, v súlade s programovým vyhlásením vlády, zavedenie štátnej dávky v odkázanosti, zjednotenie posudkovej činnosti a vybudovanie systému dlhodobej starostlivosti zameranej na riešenie komplexnej zdravotnej, sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Veronika Husárová. Okrem toho ministerstvo predpokladá, že súčasťou národného plánu obnovy bude aj daňovo-odvodová reforma. "V rámci nej chceme zaviesť na Slovensku systém skrátenej pracovnej doby takzvaný kurzarbeit," doplnila Husárová.
      Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne bude finálny plán obnovy predložený komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na posúdenie a schválenie tohto plánu. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície. Rezort práce sa v súvislosti s výškou zdrojov, ktoré by chcel získať, zatiaľ nevedel vyjadriť, nakoľko ešte nepozná metodiku prerozdeľovania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.