Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR: Živnostníci môžu žiadať o pomoc za mesiac marec

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Živnostníci, ktorí v dôsledku pandemických opatrení museli prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, môžu za mesiac marec 2022 žiadať o príspevok. Informoval tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Finančná pomoc im bude po splnení všetkých podmienok vyplatená z projektu určeného špeciálne pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Podmienky poskytovania pomoci sú nastavené podobne ako v prípade podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov.

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 %, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok. Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa podľa MPSVR bude poskytovať vo výške 60 % vymeriavacieho základu, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac však v sume 810 eur.      

V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. SZČO, ktorej bol poskytnutý príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.

MPSVR zdôraznilo, že žiadatelia o príspevok musia vyplniť a podpísať žiadosť vrátane vyhlásenia o poskytnutí pomoci a odoslať ju poštou alebo doručiť osobne na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa územného obvodu, kde vykonávajú zárobkovú činnosť. Živnostníci majú možnosť aj elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

Na stránke pomahameludom.sk sú zverejnené všetky potrebné informácie a dokumenty vrátane žiadosti o poskytnutie príspevku a automatický vyhľadávač príslušného úradu, kam adresovať žiadosť. Žiadosti za kalendárny mesiac marec 2022 je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2022.

Rezort práce dodal, že po doručení žiadosti a kontrole splnenia podmienok oprávnenosti úrad práce vyhotoví dohodu o poskytnutí príspevku. Následne vyzve (telefonicky/e-mailom) žiadateľa na podpis. Úrad práce bude uprednostňovať osobné podpísanie predmetnej dohody. V prípade, ak žiadateľ nemôže prísť na úrad osobne, bude mu zaslaná dohoda poštou na podpis.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.