Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MZ chce zvýšiť mzdy sestier, avizuje aj systémové opatrenia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zvýšiť mzdy sestier na rýchlu stabilizáciu personálu. Avizuje aj systémové opatrenia, ako sú študentské dotácie, príspevky ku mzde absolventov, návrat do rodiska, adaptačná jazyková príprava či vstupná náborová jednorazová dotácia. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZ.

Problém nedostatku sestier na Slovensku sa podľa ministerstva postupne prehlbuje. Zatiaľ čo v roku 2004 bol slovenský priemer 6,7 sestier na 1000 obyvateľov, v roku 2008 to bolo 6,28, v roku 2016 5,74 a v roku 2022 5,4 sestier na 1000 obyvateľov. "Priemer EÚ je však 8,1 sestier na 1000 obyvateľov. Ak by sme chceli mať zdravotníctvo na úrovni priemeru krajín EÚ, musíme povedať, že nám v systéme chýba zhruba 15.000 sestier," konštatuje rezort. Dôvody chýbajúcich sestier vidí napríklad v ich vekovej štruktúre, migrácii do zahraničia i nedostatočnom záujme mladých o toto povolanie.

"Aj z toho dôvodu si bude motivácia sestier v najbližšom období vyžadovať našu mimoriadnu pozornosť, pretože udržanie sestier v zdravotníckom systéme sa odzrkadlí v poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Aj preto sme naštartovali prípravu zmien v oblasti legislatívy, personálneho normatívu, finančného ohodnotenia, zlepšenia pracovných podmienok sestier a s nimi súvisiaceho zatraktívnenia povolania," uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Rezort podotkol, že téma stabilizácie personálu bola v rámci minulých vlád dlhodobo zanedbávaná, preto ministerstvo doteraz nemalo vypracovaný strategický dokument zameraný na oblasť zdravotníckeho personálu, ktorý by z dlhodobého hľadiska definoval ciele a spôsob ich dosiahnutia a komplexne riešil problematiku zdravotníckych pracovníkov. Aj preto začalo ministerstvo pracovať na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve.

"Nový návrh stratégie s vyhliadkou na nadchádzajúcich minimálne desať rokov bude zostavený podľa aktuálneho nedostatku a zistených skutočností v súvislostí s riadením ľudských zdrojov v zdravotníctve. Na jeho tvorbe sa budú podieľať nielen zástupcovia rezortu, odborné spoločnosti a hlavní odborníci, ale aj odborníci zo samosprávnych krajov," povedal Lengvarský. Rezort sa chce pri vzniku strategického dokumentu zamerať na reálne potreby praxe, preto sa plánuje vo veci stretávať so zdravotníkmi priamo v nemocniciach či v teréne.

Medzi krátkodobé ciele ministerstvo zaraďuje navýšenie miezd sestier, ale aj systémové opatrenia ako študentské dotácie, príspevky ku mzde absolventov, návrat do rodiska, adaptačnú jazykovú prípravu, mentorský príspevok, vstupnú náborovú jednorazovú dotáciu, podporu celoživotného vzdelávania a pod. V rámci strednodobých cieľov hovorí o zmene imidžu povolania sestra, o zmene financovania zdravotníctva, či o zmene pracovných podmienok. Za dlhodobý cieľ si ministerstvo stanovilo bližšie určenie a prerozdelenie kompetencií, ustálenie personálnych normatívov a skvalitnenie procesov vzdelávania.

"K naplneniu týchto cieľov nám pomôžu nielen strategické dokumenty, zmena financovania, ale i Plán obnovy a odolnosti SR a reformy s ním súvisiace, no rovnako tiež optimalizácia siete nemocníc, záchrannej zdravotnej služby, domácej dlhodobej starostlivosti, ale i ambulantnej sféry," doplnilo ministerstvo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.