Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Naďalej pomáhame ukrajinským utečencom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálne začlenenie ukrajinských utečencov v európskych krajinách, vrátane Slovenska, prišiel do Bratislavy podporiť mimoriadny poradca Európskej komisie pre prijímanie ukrajinských utečencov Lodewijk Asscher. Spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu práce Soňou Gaborčákovou hovorili o formách pomoci, ktorú na Slovensku odídenci dostávajú. Zároveň pomenovali ďalšie výzvy v súvislosti s ich udomácnením sa - či už pri uplatnení sa na trhu práce alebo integrovaní sa do spoločnosti.

Slovensko od začiatku ponúka občanom Ukrajiny, ktorí opustili svoju krajinu v dôsledku vojny a našli u nás dočasné útočisko, viacero druhov pomoci, a to vo všetkých oblastiach života. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečilo okamžitý prístup ukrajinských občanov na náš pracovný trh, získali nárok na sociálnu pomoc v podobe priznávania zákonom stanovených sociálnych dávok. Rovnako rezort práce vytvoril legislatívny priestor pre navýšenie kapacít v zariadeniach starostlivosti či vznik detských skupín pre umiestňovanie maloletých detí, aby sa aj ukrajinské matky mohli ľahšie zamestnať.

Dnes zároveň fungujú viaceré programy určené na ich jednoduchšiu integráciu. Samozrejmosťou je poradenstvo a podpora vzdelávania (napr. národný projekt „Pomáhame odídencom“), tiež bezplatná pomoc a prístup k informáciám na úradoch práce, pričom je zabezpečené aj tlmočenie do ukrajinského jazyka. Všetko pre lepšie zvládnutie každodenného života Ukrajincov v ich novom domove.

„Dnes, po niekoľkých mesiacoch skúseností, vieme presne pomenovať, kde naša pomoc pri začlenení sa Ukrajincov u nás funguje a kde čelíme ďalším, novým výzvam. V súčasnosti na Slovensku našlo svoj nový domov vyše 94-tisíc odídencov. Mnohí z nich už pracujú alebo si hľadajú svoje uplatnenie cez projekty, ktoré im pravidelne ponúkajú naše úrady práce. Prekážkami však stále zostáva nedostatočná znalosť slovenského jazyka, rovnako neochota pracovať na pozíciách s nižšou kvalifikáciou a problémom sa javí napríklad aj dochádzanie za zamestnaním,“ uviedla po stretnutí so zástupcom EK Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V súčasnosti na Slovensku pracuje 11 977 odídencov z Ukrajiny. Uplatnenie si našli najmä ako montážni pracovníci, zamestnanci v stavebníctve a výrobe či pomocníci v gastre.

Viac informácií o projektoch rezortu práce pre odídencom z Ukrajiny nájdete:

  • Projekt Pomáhame odídencom – Opatrenie 1 (Vzdelávanie): tu
  • Projekt pomáhame odídencom – Opatrenie č. 2 – 4: tu
  • REPAS+: tu tu
  • KOMPAS+: tu tu
  • NP Chyť sa svojej šance: tu

Všetky informácie k Pomoci odídencom z Ukrajiny sú zverejnené aj na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.