Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Narástol počet aj výška dávok garančného poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kým v minulom roku v mesiacoch január až máj vyplatila Sociálna poisťovňa mesačne priemerne 72 dávok garančného poistenia, tento rok je to v rovnakom období 120 vyplatených dávok mesačne.

Pri garančnom poistení eviduje Sociálna poisťovňa nárast počtu vyplatených dávok a rovnako aj priemernej výšky vyplatenej dávky. V roku 2019 za prvých päť mesiacov vyplatila 358 dávok garančného poistenia (spomínaný priemer 72 za mesiac), tento rok to bolo od januára do konca mája spolu 599 dávok (priemer 120 dávok/mesiac). Priemerná výška dávky sa v sledovaných obdobiach zvýšila o takmer 240 eur z 1 744,04 eur na 1 983,44 eur.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnávateľ je platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.