Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nárok na sirotský dôchodok uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa nezaniká

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Mnoho študentov si myslí, že uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa zaniká nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.

To znamená, že študentovi v prípade uzavretia manželstva alebo narodenia dieťaťa nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu nezaniká. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikne v prípade prerušenia alebo ukončenia štúdia. Po opätovnom nástupe na štúdium môže študent požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.