Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nepravidelní autodopravcovia môžu opäť požiadať o dotáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo hospodárstva SR Zdroj: MH SR

Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou. Ministerstvo hospodárstva pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu. „V porovnaní s prvou výzvou sme upravili podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej dopravy mohli získať vyššiu podporu. Výzva je veľkorysejšia pre žiadateľov s novšími autobusmi, no zároveň spravodlivo pokrýva aj tých, ktorí majú staršie autobusy,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec. Dodal, že sa snažili zapracovať do výzvy čo najviac pripomienok odbornej verejnosti, ale súčasná legislatíva napríklad ministerstvu hospodárstva neumožňuje vyplácať dotácie pre podniky s viac ako 250 zamestnancami. 

O dotáciu môžu požiadať tí, ktorým poklesli tržby minimálne o 30 % v prepočte na autobus v období od 1. augusta do 31. decembra minulého roka. Výška dotácie bude môcť byť na úrovni  80 % z poklesu tržieb v sledovanom období, teda až o 20 percent vyššia ako pri prvej výzve. Druhou možnosťou je, že dotácia bude vypočítaná podľa emisnej normy autobusu, kedy bude môcť byť príspevok až 2,4-krát vyšší - teda 2 400 eur za najnovší autobus emisnej normy 6. V prvej vlne bol príspevok na autobus bez ohľadu na emisnú normu maximálne 1 000 eur.  Táto suma zostáva spodnou hranicou možnej podpory. Výška dotácie  sa bude počítať cez automatizovanú excel kalkulačku. Ide o jednoduchý a tentoraz plne automatizovaný spôsob výpočtu. Reálna výška dotácie bude nižšia z vypočítaných súm, požiadať o ňu bude možné do konca apríla.  

Keďže ide o schému de mininis, subjekty môžu čerpať podporu v maximálnej výške do 200-tisíc eur za ostatné tri roky. Kompletné znenie výzvy je na https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/rozpocet-na-dotacie-na-roky-2021-2023, zverejnené sú aj všetky ostatné potrebné dokumenty, vrátane kalkulačky na výpočet dotácie. Prípadné otázky je potrebné zasielať na mailovú adresu autobusy@mhsr.sk. Žiadosti o dotácie je možné poslať písomne na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a,  827 15 Bratislava alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Ministerstvo hospodárstva vyplatilo v prvej výzve 374  žiadateľom z radov nepravidelných autobusových dopravcov vyše 6,2 milióna eur. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.