Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

„Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorý je porovnateľný s počtom obyvateľov Prievidze. Na Slovensku už nie je žiadny okres s nezamestnanosťou vyššou ako 20 percent. Zároveň nám neustále stúpa počet okresov s nezamestnanosťou pod 5 percent, kým v apríli 2021 ich bolo 16, v súčasnosti je ich 36. Rezort práce má rozbehnutých niekoľko projektov a ja verím, že významne pomôžu pri udržaní tohto trendu aj v najbližších mesiacoch,“ zhodnotil vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji hodnotu 6,35 percenta. V porovnaní s aprílom klesla o 0,19 percentuálneho bodu, medziročne až o 1,57 percentuálneho bodu. Podľa predpovedí Inštitútu pre sociálnu politiku by pokles mohol pokračovať aj v ďalšom mesiaci. „Rastúci indikátor ekonomického sentimentu naznačuje optimistickejšie vyhliadky zamestnávateľov. Avšak v kontexte zvýšenej neistoty v dôsledku vojny na Ukrajine a stále rastúcej inflácie v európskom priestore, je možné očakávať postupné sprísňovanie monetárnej politiky, čo môže ovplyvniť ekonomickú aktivitu a následne sa preliať aj na trh práce. Preto je potrebné byť veľmi obozretný s predpovedaním ďalšieho vývoja trhu práce,“ vysvetlil Štefan Domonkos, zastupujúci generálny riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky.

V evidencii bolo v máji v porovnaní s aprílom aj menej dlhodobo nezamestnaných. Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných 12 a viac mesiacov na úrade práce klesol 10. mesiac za sebou - z pandemického maxima na úrovni 96 669 v júli 2021 na hodnotu 85 552 v máji tohto roka. „Ak sa bude kondícia trhu práce naďalej posilňovať, je možné očakávať pozitívny vývoj aj u skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane dlhodobo nezamestnaných. Takýto scenár sledujeme aj v posledných mesiacoch. Ruka v ruke klesá celoslovenská nezamestnanosť a aj počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii,“ povedal Domonkos.

„Práve na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je zameraný náš projekt Chyť sa svojej šance. Na ich znižujúcich sa počtoch vidíme, že projekt prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Jeho cieľom je motivovať zamestnávateľov, aby sa nebáli zamestnať mladých, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale aj ich samých k rozbehu svojho vlastného podnikania. K 20. júnu evidujeme už viac ako 5 600 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 6 853 pracovných miest,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených a na mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov.

Počet ľudí bez práce klesal v máji takmer vo všetkých okresoch. Aj v okrese Rimavská Sobota, ktorý mal v máji najvyššiu nezamestnanosť spomedzi všetkých okresov – 19,74 percenta. Minulý mesiac dosahovala nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota 20,17 percenta.

Štatistika nezamestnanosti – máj 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,35 % (6,54 % v apríli 2022, 7,92 % v máji 2021).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,00 % (7,16 % v apríli 2022, 8,47 % v máji 2021).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 171 447 (176 533 osôb v apríli 2022, 217 162 osôb v máji 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov188 886 (193 409 v apríli 2022, 232 229 osôb v máji 2021).
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 86 634 (najnižší stav za posledných 14 mesiacov).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 22 654 (najnižší stav od marca 2020).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 42 059 (najnižší stav od marca 2020).
 • Na trhu práce sa v apríli uplatnilo 12 737 uchádzačov o zamestnanie (12 361 v apríli 2022).
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 18 169 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 1 084 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 4 348 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
 • Počet voľných pracovných miest: 82 157 (86 768 v apríli 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25 467 miest (podiel 31,00 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 773 (podiel 4,59 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 39 150.
 • Nahlásených hromadných prepúšťaní: 1 (počet ohrozených zamestnancov - 57).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.