Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce.

Prvá pomoc, Chyť sa svojej šance či Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Všetky tieto projekty rezortu práce pomáhali či pomáhajú Slovákom prekonávať následky pandémie, či uplatniť sa na pracovnom trhu. Nový projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je určený záujemcom o prácu, ktorí aktuálne pracujú, či sú napríklad na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý pôsobí preventívne. Ľuďom dáva šancu získať kvalitné vzdelanie zadarmo a v predstihu a vyhnúť sa tak obdobiu výrazného obmedzenia príjmu.

Už pol roka pomáha mladým a znevýhodneným Slovákom nájsť si prácu projekt Chyť sa svojej šance. Doposiaľ dopomohol k vytvoreniu takmer štyroch tisícok pracovných miest. „ Odvážim sa tvrdiť, že aj tento projekt má významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných. Množstvo ľudí bez práce vo vekovej v kategórií do 25 rokov a v kategórii do 29 rokov je najnižšie od začiatku pandémie a pomaly sa vracia na úroveň pred ňou. Teší ma, že klesajúci trend pozorujeme aj v prípade dlhodobo nezamestnaných Slovákov. Ich počet v databáze uchádzačov o zamestnanie je najnižší za posledných 11 mesiacov ,“ vyhlásil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Celkovo sa na trhu práce v marci uplatnilo najviac uchádzačov o zamestnanie od septembra 2021, a to 13 657 osôb.

Pri pohľade na prvý kvartál roka sa pozitívne vyvíjali aj hromadné prepúšťania. V priebehu prvých troch mesiacov bolo nahlásených najmenej hromadných prepúšťaní od roku 2019, a to 8. „Je dôležité, že v tomto ukazovateli sa dostávame na lepšie čísla, ako boli pred krízou v roku 2020. Z pohľadu nahlásených hromadných prepúšťaní máme o viac ako stovku menej ohrozených pracovných miest,“ pripomenul minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vývoj nezamestnanosti vo februári a marci 2022 podľa Inštitútu pre sociálnu politiku ukazuje postupné vysporiadanie sa trhu práce s následkami pandémie. Ako ďalej uvádza, k stabilizácii situácie počas koronakrízy výrazne prispeli aj opatrenia štátu na pomoc podnikateľom a pracujúcim. „ Z hľadiska objemu finančnej pomoci bola najdôležitejším nástrojom na podporu zamestnanosti počas koronakrízy Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom,“ potvrdzuje riaditeľka Odboru prierezových stratégií a koncepcií v inštitúte Marcela Veselková. Pripomína, že prostredníctvom tejto schémy sa do marca tohto roka rozdelila pomoc v celkovej výške viac ako 2,44 miliardy eur. „ Hodnotenie účinnosti tohto nástroja nezávisle na sebe vykonali ministerstvo práce, ministerstvo financií, ako aj Národná banka Slovenska. Všetky hodnotenia poukázali na pozitívny vplyv podpory na udržanie zamestnanosti,“ dodáva Veselková. Výsledky podľa nej hovoria jasnou rečou - finančná podpora projektu Prvá pomoc výrazne zredukovala počet prepustení. Čím bola epidemická situácia horšia, tým bol počet zachránených pracovných miest vyšší. Podpora zároveň znížila riziko zániku pandémiou zasiahnutých firiem.

Nielen projekty, ale aj tradičné nástroje podľa inštitútu pomáhajú pri zvyšovaní zamestnanosti. Napríklad, pre uľahčenie vstupu absolventov škôl na trh práce efektívne slúži absolventská prax. Nedávno zverejnená analýza Inštitútu sociálnej politiky potvrdzuje, že absolventská prax zvyšuje šance absolventov zamestnať sa. Návratnosť prostriedkov vynaložených na toto opatrenie je obvykle nižšia ako 18 mesiacov.

Štatistika nezamestnanosti – marec 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,67 % (6,86 % vo februári 2022, 7,98 % v marci 2021).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,29 % (7,48 % vo februári 2022, 8,58 % v marci 2021)
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 180 265 (185 383 osôb vo februári 2022, 218 627 osôb v marci 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov197 060 ( 202 049 vo februári 2022, 234 942 v marci 2021).
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 90 108 (najnižší stav za posledných 12 mesiacov).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 23 511 (najnižší stav od marca 2020).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 43 621 (najnižší stav od marca 2020) .
 • Na trhu práce sa v marci uplatnilo 13 657 uchádzačov o zamestnanie (najviac od 9/2021, 12 433 vo februári 2022).
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 17 918 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 681 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 3 580 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
 • Počet voľných pracovných miest: 85 676 (79 018 vo februári 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25 228 miest (podiel 29,45 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 857 (podiel 4,50 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov41 612.
 • Počet nahlásených hromadných prepúšťaní: 5 (počet ohrozených zamestnancov bol 231) .

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.