Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť poklesla najvýraznejšie za 1,5 roka

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Nezamestnanosť v apríli klesla najvýraznejšie od októbra 2021. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z marcových 4,29 percenta na 4,08 percenta. Na celoštátnej úrovni poklesol medzimesačne o 0,21 percentuálneho bodu, v Košickom kraji dokonca o 58 stotín percenta. Pokles bol čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác.

Od apríla začali platiť v oblasti aktivačných prác zásadné legislatívne zmeny s cieľom zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. Kľúčovou zmenou, ktorú priniesla novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, bolo vypustenie paragrafu 12 odsek 3, písmeno b, body 5 a 6 z predmetného zákona. V praxi to znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vyplácal aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Ľudia, ktorí boli aktivovaní podľa spomínaného paragrafu, boli ešte v marci evidovaní na úradoch práce ako disponibilní uchádzači o zamestnanie. Od apríla bolo približne 6-tisíc z týchto ľudí zapojených do projektov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Keďže sa zapojili do projektov v rozsahu 3-6 mesiacov a po novom už medzi nimi a úradom práce existuje priamy zmluvný vzťah na základe podpisu dohody o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb, úrady práce ich v súčasnosti evidujú ako nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie. Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie tak v dôsledku zmeny klesol.

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU sa počíta ako podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU). A keďže počet disponibilných uchádzačov v dôsledku zmien v oblasti aktivačných prác klesol, prispela zmena v oblasti aktivačných prác aj k výraznejšiemu poklesu samotného PDU. PDU je od januára tohto roku hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. PDU dosiahol v apríli úroveň 4,08 percenta, medzimesačne klesol o 0,21 percentuálneho bodu, medziročne až o 72 stotín percentuálneho bodu. PDU klesal v apríli už tretí mesiac za sebou.

Okrem poklesu celkovej nezamestnanosti pokračuje aj pokles nezamestnanosti vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja, v ktorom nezamestnanosť stagnovala. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Košickom kraji, a to z marcových 6,07 na 5,49 percenta v apríli. O pol percentuálneho bodu klesla nezamestnanosť v Prešovskom kraji a o viac ako štvrť percentuálneho bodu v Banskobystrickom kraji.

„Úroveň nezamestnanosti, ako aj počet uchádzačov o zamestnanie, sa už takmer vrátila na hodnoty spred pandémie. Rezort práce je pripravený naďalej pomáhať pri udržaní tohto trendu. Aj preto sme pred pár dňami ohlásili, že ministerstvo práce vyčlení z Programu Slovensko 339 miliónov eur na projekty, ktoré môžu v priebehu najbližších rokov pomôcť približne 77-tisíc ľuďom pri uplatnení sa na trhu práce,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Zdroje z Programu Slovensko majú slúžiť na podporu zamestnanosti a to aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, akými sú napríklad mladí ľudia, občania vo veku na 50 rokov či dlhodobo nezamestnaní. Pomoc bude realizovaná prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. „Sme pripravení zhostiť sa tejto úlohy a pomôcť pri ďalšom zlepšovaní situácie na trhu práce. Za posledné roky sme realizovali viaceré projekty na podporu zamestnanosti. Pomohli sme tak desiatkam tisícom klientov a ich rodinám,“ zhodnotil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Výskumný pracovník Inštitútu sociálnej politiky Michal Tomajko potvrdil, že PDU zaznamenal aj vďaka zmenám v aktivačných prácach v apríli najväčší pokles od októbra 2021 a dodal, že PDU dosiahol najnižšiu hodnotu od januára 2021, odkedy ho rezort práce začal štatisticky zaznamenávať. „Historicky bývajú jarné mesiace relatívne priaznivé pre vývoj nezamestnanosti, čo súvisí so sezónnymi prácami v stavebníctve a poľnohospodárstve. Zlepšenie hodnoty Indikátora ekonomického sentimentu a doposiaľ pozorovaný trend naznačujú pre krátkodobý horizont naďalej mierne klesavú tendenciu nezamestnanosti. Kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj nezamestnanosti bude aj dopyt po stavebných prácach, ktorý môže byť obmedzený kvôli rastúcim cenám a neistote z budúceho vývoja. Na mesiace jún a júl možno očakávať spomalenie poklesu nezamestnanosti, prípadne mierny nárast spojený s príchodom absolventov vysokých škôl na trh práce,“ vysvetlil Tomajko.

Štatistika nezamestnanosti – apríl 2023:

 • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 4,08 % (4,29 % v marci 2023; 4,80 % v apríli 2022).
 • PDU v Košickom kraji: 5,49 % (6,07 % v marci 2023).
 • PDU v Prešovskom kraji: 6,61 % (7,11 % v marci 2023).
 • PDU v Banskobystrickom kraji: 6,25 % (6,53 % v marci 2023).
 • PDU v Žilinskom kraji: 3,20 % (3,28 % v marci 2023).
 • PDU v Trenčianskom kraji: 2,59 % (2,66 % v marci 2023).
 • PDU v Nitrianskom kraji: 2,77 % (2,82 % v marci 2023).
 • PDU v Trnavskom kraji: 2,57 % (2,58 % v marci 2023).
 • PDU v Bratislavskom kraji: 2,31 % (2,31 % v marci 2023).
 • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti) : 5,34 % (5, 61 % v marci 2023).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 148 957 (156 903 osôb v 2023).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 173 862 (175 605 v marci 2023; 193 409 osôb v apríli 202 2).
 • Na trhu práce sa umiestnilo 12 505 uchádzačov o zamestnanie (13 402 v marci 2023).
 • Počet voľných pracovných miest: 75 618 (76 127 v marci 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 29 235 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 504.
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 38 653.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas apríla 2023: 2 (175 ohrozených pracovných miest).

 Viac štatistických údajov:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.