Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod hranicou 4 percent. Okrem toho sa PDU udržal vo všetkých okresoch Slovenska pod hranicou 10 percent.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V júli PDU dosiahol úroveň 3,98 percenta, čo bola tretia najnižšia hodnota v tomto roku. V porovnaní s júlom 2023 klesol o 0,62 percentuálneho bodu, v porovnaním s júlom 2021 až o 1,64 percentuálneho bodu. „ Úrovne nezamestnanosti sa v tomto roku približujú k historicky najnižším hodnotám v porevolučnej ére Slovenska a sú veľmi blízko úrovniam spred pandémie. Na druhej strane vidíme rast voľných pracovných pozícii, ich počet v júli prekročil hranicu 80-tisíc. Trh práce je v dobrej kondícií a verím, že k jej udržaniu prispejú aj nové projekty na podporu zamestnanosti z operačného Programu Slovensko, ktoré pripravujeme,“ uviedol Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od začiatku roka klesá počet dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii úradov práce dlhšie ako 12 mesiacov. Z januárových 74 215 klesol ich počet na júlových 69 962 osôb. „Po troch rokoch sa počet ľudí, ktorých evidujeme ako uchádzačov o zamestnanie viac ako 12 mesiacov, znížil pod úroveň 70-tisíc. Pred dvoma rokmi ich pritom bolo viac ako 96-tisíc. Je to dobrá správa, ktorá ukazuje, že trh práce sa aj v tejto oblasti úspešne zotavuje z pandémie,“ priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Najviac uchádzačov o zamestnanie evidovaných viac ako 12 mesiacov bolo v júli v Prešovskom kraji, a to 20 760. Z pohľadu okresov bolo najviac takýchto dlhodobo nezamestnaných v okrese Rimavská Sobota (4 805), Trebišov (3 542) a Kežmarok (3 199).

Analytici Inštitútu sociálnej politiky v súvislosti s medzimesačným rastom nezamestnanosti v júli konštatovali, že prišlo k nárastu počtu evidovaných nezamestnaných. „Tento nárast je spôsobený prevažne tradičným prázdninovým spomalením odtoku občanov z evidencie uchádzačov o zamestnanie, aké sme pozorovali takmer každý júl za posledných 10 rokov ,“ vysvetľovali v komentári. Kým v júni tohto roka ubudlo z evidencie uchádzačov o zamestnanie 16 022 ľudí, v júli to bolo 13 231. Analytici inštitútu predpokladali, že v júli sa môže nezamestnanosť mierne výšiť. „Predpokladáme, že vývoj nezamestnanosti na konci leta a začiatkom jesene bude mať podobný vývoj vo všetkých regiónoch. Augustové hodnoty by mali byť približne rovnaké ako júlové a v septembri s nástupom absolventov stredných škôl na trh práce je na mieste očakávať ďalší mierny nárast počtu nezamestnaných ,“ uzavreli analytici Inštitútu sociálnej politiky.

Viac o PDU

Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť je pomocou indikátora PDU vykazovaná na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. K dispozícii sú údaje na úrovni obcí, ktoré predtým neexistovali. To pomáha nastavovať nástroje na podporu zamestnanosti adresnejšie so zreteľom na znižovanie rozdielov medzi regiónmi.

Rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v roku 2022. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa, ktorým bola miera evidovanej nezamestnanosti (MEN). Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sa rezort práce inšpiroval metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike.

Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora PDU. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožňuje podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov, miest a obcí. Prechod na ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni pozitívne vplýva aj na dlhodobú kontinuitu v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nie je ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach.

Štatistika nezamestnanosti – júl 2023

 • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,98 % (3,92 % v júni 2023; 4,60 % v júli 2022).
 • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti) : 5,22 % (5,12 % v júni 2023) .
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 145 368 (142 943 osôb v júni 2023).
 • Celkový počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 5 108 (5 500 osôb v júni 2023).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 174 225 (172 233 v júni 2023; 186 130 osôb v júli 202 2).
 • Na trhu práce sa umiestnilo 9 738 uchádzačov o zamestnanie (11 827 v júni 2023).
 • Počet voľných pracovných miest: 80 416 (78 932 v júni 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 29 590 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji
  2 367.
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 40 252.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas júla 2023: 3 (181 ohrozených pracovných miest).

 Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

Na stiahnutie:
VÝVOJ TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.