Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Miera nezamestnanosti klesla na 6,2 %, počet ľudí dlhodobo bez práce sa výrazne znížil

Počet ľudí bez práce v prvých troch mesiacoch roka 2023 medziročne klesol o 5-tisíc osôb pod 170-tisíc. Výrazne sa znížil počet osôb dlhodobo nezamestnaných aj ľudí so základným vzdelaním. Celkový počet nezamestnaných naďalej klesal v polovici regiónov SR.

Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) v priebehu 1. štvrťroku 2023 medziročne klesol o 2,9 % a dosiahol 169,8 tis. osôb. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných tak pokračujú už siedmy štvrťrok za sebou.

Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 6,2 %, medziročne sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.).

Počet nezamestnaných2) sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 1,4 % na 170,7 tisíc osôb.

Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 108-tisíc osôb, tvorili ľudia bez práce jeden rok a viac. Ich počet však medziročne klesol o 7 % a ich podiel spomedzi nezamestnaných dosiahol 63,5 %. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne stúpla takmer o 6 % na 61,9 tisíc osôb, ide o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov.

Úbytok nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách, najviac v druhej najpočetnejšej kategórii 25 až 34 ročných s medziročným poklesom o 5,4 %. Z pohľadu vzdelanosti najvýraznejší pokles počtu nezamestnaných o 19,8 % (o 11-tisíc osôb) bol v kategórii so základným vzdelaním.

Celkovo v 8 zo 16 ekonomických činností posledného zamestnávateľa nastal medziročný pokles počtu ľudí bez práce. Najviac ľudí naposledy pracovalo v priemysle, kde počet nezamestnaných medziročne stúpol o vyše 10 %. Druhú najväčšiu skupinu tvorili ľudia naposledy pracujúci vo veľkoobchode a maloobchode, ich počet však klesol o 7,9 %. Špecifickú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie. Ich počet síce klesol o 5,1 %, stále však tvorili takmer 28 % zo všetkých nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 1. štvrťroku 2023 medziročne klesol v polovici krajov Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Žilinskom kraji (o 13,8 %) a v Banskobystrickom kraji (o 12,1 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 45 tis. osôb) a v Košickom kraji (takmer 37 tis. osôb).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (148 kB), alebo vo formáte PNG (123 kB).

Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom kraji, kde ako v jedinom kraji presiahla hranicu 10 %. Košický kraj sa tesne priblížil tejto úrovni. Na opačnom konci tohto pomyselného rebríčka bol Bratislavský kraj s mierou nezamestnanosti 2,5 % nasledovaný Trenčianskym krajom s 3,5 % a Žilinským krajom s 3,6 %.

Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena  nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti poklesla o 1 p. b. na hodnotu 8,7 %. Pokles miery nezamestnanosti zaznamenala polovica krajov, v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.