Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť v septembri klesla aj napriek prílevu absolventov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Nezamestnanosť sa v septembri znížila a to aj napriek prílevu čerstvých absolventov do evidencie. Prácu si minulý mesiac našlo 21 988 evidovaných nezamestnaných, čo je o 4-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou. Počet ľudí bez práce tak aj napriek kríze klesá druhý mesiac po sebe.

V septembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,43 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,17 p. b. (v auguste 2020 7,60 %), medziročne vzrástla o 2,39 p. b. (v septembri 2019 5,04 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 203 649 osôb, čo je o v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 4 713 osôb (o 0,26 p. b.).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v septembri na úrovni 8,18 %. Medzimesačne poklesla o 0,19 p. b., medziročne vzrástla o 2,07 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 224 393 ľudí bez práce, čo je o 5 124 osôb menej ako v auguste.

„Som veľmi rád, že sme prvú pomoc v prvej vlne nastavili tak, že za august a za september nám klesla nezamestnanosť. Za september ani v čase najväčšej ekonomickej konjunktúry, ktorá tu bola minulý rok, nezamestnanosť neklesla. Opatrenia, ktoré sme pripravili po prvej vlne, jednoducho zabrali a preto v nich pokračujeme aj počas aktuálnej druhej vlny. Dokonca pomoc zvyšujeme, aby sme pomohli ochrániť čo najviac pracovných miest a udržať podnikanie SZČO,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Celkovo bolo v septembri 2020 z evidencie vyradených 28 652 uchádzačov o zamestnanie, 21 988 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 649 ľudí, ďalších 6 015 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Aj tento mesiac evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu septembra úrady práce evidovali 76 673 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 4 542 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 095 (podiel 27,51 %), najmenej v Košickom kraji 4 086 (podiel 5,33 %).

V septembri sa do evidencie úradov práce prihlásilo aj 6 263 absolventov stredných škôl. Najviac sa ich evidovalo na úradoch v Košiciach 323, Prešove 314, Žiline 231, Bardejove 202 a v Poprade 194. Absolventi prišli do evidencie najmä z odboru ekonomika a organizácia, obchod a služby 2 019, elektrotechnika 770, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 682, úplné stredné odborné vzdelanie na gymnáziu 473 a stavebníctvo, geodézia a kartografia 419.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.