Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: MPSVaR SR

Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti PDU dosiahol vo februári hodnotu 4,40 percenta a medzimesačne klesol o 4 stotiny percentuálneho bodu. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch. K pokračovaniu pozitívneho vývoja na trhu práce môže dopomôcť aj novinka, ktorú rezort práce spustil pred pár dňami – projekt Podpora udržania pracovných návykov.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) je nový hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý rezort práce oficiálne zaviedol od januára tohto roka. PDU dosiahol vo februári úroveň 4,40 percenta, medzimesačne klesol o 0,04 percentuálneho a v porovnaní s februárom 2022 sa znížil dokonca o 63 stotín percentuálneho bodu. „ Februárové zníženie PDU a nezamestnanosti potvrdzuje sezónny trend, keďže po decembrovom a januárovom zvyšovaní nezamestnanosti zvykne prísť opätovné zníženie vo februári. Tento priaznivý vývoj nezamestnanosti spravidla pokračuje aj v jarných mesiacoch, nakoľko osoby, ktorým skončili pracovné zmluvy ku koncu predchádzajúceho roka si zvyknú v tomto období nájsť prácu. Taktiež k priaznivému vývoju nezamestnanosti prispievajú jarné sezónne práce,“ uviedol Michal Tomajko z Inštitútu sociálnej politiky.

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch a to v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo takéto plošné zníženie nezamestnanosti naposledy vlani v októbri. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenal Žilinský kraj, v medziročnom porovnaní ubudlo najviac ľudí bez práce v Košickom kraji. Najnižšiu nezamestnanosť si s hodnotou PDU na úrovni 2,38 percenta udržal aj vo februári Bratislavský kraj. Podľa Inštitútu sociálnej politiky by sa najbližšie mesiace mali niesť v znamení poklesu nezamestnanosti. „Vzhľadom na vyššie spomenuté dôvody ako aj na relatívne stabilné hodnoty Indikátora ekonomického sentimentu a doposiaľ pozorovaný trend očakávame pre krátkodobý horizont relatívne ustálený vývoj nezamestnanosti s pokračujúcim miernym poklesom. Modely so sezónnou zložkou na ďalšie obdobie, teda marec a apríl, predpovedajú výraznejší pokles celkovej miery nezamestnanosti až k 6,2 %. Avšak vzhľadom na februárové hodnoty, ktoré priniesli menej výrazné zlepšenie, sú pravdepodobnejšie hodnoty okolo 6,3 %,“ objasnil Tomajko.

Rezort práce v súvislosti s ďalšou podporou zamestnanosti pripravil legislatívne zmeny v oblasti aktivačných prác, ktoré majú vstúpiť do platnosti začiatkom apríla. Účinnosť nadobudne novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou bude vypustenie paragrafu 12 odsek 3, písmeno b, body 5 a 6 z predmetného zákona, čo bude v praxi znamenať ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Hlavným cieľom zmeny je zefektívniť aktivačné práce, zvýšiť motiváciu nezamestnaných nájsť si prácu a odstrániť legislatívnu úpravu, ktorá umožňovala udržiavať tisíce ľudí v pozícii nezamestnaných bez ambície nájsť si prácu. K tejto zmene dopomôže aj nový projekt Podpora udržania pracovných návykov . Organizátori aktivačných prác, ako sú obce, kraje či ich organizácie, môžu už teraz žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z tohto projektu.

„Žiadna pandémia nezamestnanosti nenastala, pretože sme sa o to postarali. Napriek politickému chaosu všade naokolo sa dá robiť aj dobrá robota. Za posledné tri roky sme robili kompetentné a rozumené opatrenia na trhu práce. Prvou pomocou sme ochránili viac ako 700-tisíc pracovných miest, znižujeme počet dlhodobo nezamestnaných, oproti letu 2021 o viac ako 23-tisíc ľudí, prvýkrát v histórii preplácame kurzy zadarmo aj pre zamestnaných, mamičky na rodičáku a SZČO,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Verí, že pracovný trh aktuálne poskytuje možnosť pracovať takmer každému, kto má o to záujem. Na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk bolo k 17.3.2023 dostupných viac ako 93-tisíc voľných pracovných miest.

Podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera zmeny v oblasti aktivačných prác prebiehajú už dlhšie a prinášajú viacero benefitov. „Projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie otvoril už vlani v septembri nové možnosti pre obce, kraje a organizácie vykonávajúce verejnoprospešné služby. V rámci aktivačných prác môžu získať pracovníkov aj na vykonávanie kvalifikovanejších prác. Okrem toho dostanú títo organizátori aj príspevok v súvislosti s organizáciou aktivačných prác. Na druhej strane, nezamestnaní, ktorí budú mať skutočný záujem nájsť si prácu, budú mať rovnaké, či dokonca lepšie podmienky ako doposiaľ. A to nielen v podobe vyššieho finančného príspevku, ale aj v podobe získania hodnotnejšej pracovnej skúsenosti a tým lepšieho postavenia pri hľadaní novej práce,“ uzavrel Zimmer.

Štatistika nezamestnanosti – február 2023:

 • Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku – PDU: 4,40 % (4,44 % v januári 2023; 5,03 % vo februári 2022).
 • Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku – PDU v Žilinskom kraji: 3,41 % (3,50 % v januári 2023; 3,93 % vo februári 2022).
 • Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku – PDU v Košickom kraji: 6,16 % (6,19 % v januári 2023; 7,19 % vo februári 2022).
 • Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku – PU: 4,89 % (4,94 % v januári 2023; 5,03 % vo februári 2022).
 • Miera evidovanej nezamestnanosti – MEN: 5,76 % (5,82 % v januári 2023; 6,86 % vo februári 2022) .
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 160 926 (162 622 osôb v januári 2023; 185 429 osôb vo februári 2022).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 178 973 (180 901 v januári 2023; 202 049 osôb vo februári 202 2).
 • Na trhu práce sa umiestnilo 11 969 uchádzačov o zamestnanie (12 447 v januári 2023).
 • Počet voľných pracovných miest: 77 819 (81 213 v januári 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 27 982 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 582.
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 41 156.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas februára 2023: 3 (počet ohrozených pracovných miest - 200).

Viac štatistických údajov:
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

Na stiahnutie:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.