Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NIP odporúča firmám, aby meranie teploty upravili vo vnútorných predpisoch

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Mnohí zamestnávatelia zaviedli meranie teploty pred vstupom na pracovisko. Národný inšpektorát práce (NIP) odporúča upraviť opatrenia súvisiace so zistením zvýšenej teploty zamestnanca vo vnútornom predpise, s ktorým je nevyhnutné pracovníkov oboznámiť.

Zamestnávateľ by mal určiť postup pri zistení teploty do 38°C s tým, že je možné využiť inštitút práce z domu (tzv. home office) v prípade, že to zdravotný stav zamestnanca a charakter práce umožňuje. "V prípade, že zamestnanec vykonáva takú prácu, ktorú nie je možné vykonávať z domu, je možné buď určiť zamestnancovi kontaktovanie lekára a po posúdení zdravotného stavu prípadne práceneschopnosť," odporúča NIP. V prípade, že lekár po zhodnotení zdravotného stavu neuzná zamestnanca za práceneschopného a zamestnanec sa rozhodne zostať doma na niekoľko dní na sledovanie prítomnosti príznakov ochorenia, je možné čerpať dovolenku, náhradné voľno, alebo uplatniť prekážku na strane zamestnanca podľa Zákonníka práce. "Ideálne by bolo poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy," konštatuje NIP.

Ak by však nenastúpenie na výkon práce určil zamestnávateľ, aj napriek tomu, že zamestnanec je po posúdení jeho zdravotného stavu lekárom práceschopný, išlo by o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce platí, že ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, tak mu zamestnávateľ poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Pri nameraní teploty nad 38°C tiež musia zamestnávatelia prihliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce s prihliadnutím na ich zdravotný stav. "Vzhľadom na túto povinnosť zamestnávateľ zamestnancovi nariadi/odporučí kontaktovať obvodného lekára a uplatniť postup podľa usmernenia hlavného hygienika. Vstup na pracovisko v takomto prípade zamestnancovi bude umožnený len na základe jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu. Ani v tomto prípade sa vo všeobecnosti nevylučuje výkon práce z domu. Je však potrebné rešpektovať pokyny obvodného lekára," konštatuje NIP. Inšpektorát upozorňuje aj na ochranu osobných údajov, medzi ktoré informácia o telesnej teplote zamestnanca patrí.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.