Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nová príručka – BOZP PRI PRÁCI Z DOMU A ZABEZPEČENIE ERGONÓMIE PRACOVISKA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pandémia COVID-19 zo dňa na deň presunula veľkú časť ľudí z kancelárií do domáceho prostredia. Home office sa počas epidémie koronavírusu stal dôležitým nástrojom na ochranu zamestnancov pred nákazou a súčasne významnou metódou na zachovanie prevádzky firiem, aj keď v obmedzenom režime. Tým, že väčšina populácie strávi tretinu svojho dňa prácou, je dôležité vedieť ako pracovať vo vhodnom pracovnom prostredí, správne si vytvoriť ergonomicky vhodné domáce pracovisko a v neposlednom rade aké sú legislatívne požiadavky, ktoré musí takéto pracovisko spĺňať.

Národný inšpektorát práce a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., pripravili spoločne príručku zameranú na praktické tipy ako zvládnuť ergonomické požiadavky v domácom prostredí počas home office. Príručka tiež obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v uvedenej problematike.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.