Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Novela daňového poriadku vylúči daňovo nespoľahlivé osoby

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne Ministerstva financií (MF) SR vylúči daňovo nespoľahlivé osoby. Právnu normu v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Cieľom je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmenou prejde hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napríklad včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

K skvalitneniu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia prispeje podľa MF aj vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb. "Zámerom je, aby mal správca dane na základe zákonom ustanovených dôvodov možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách," spresnilo ministerstvo financií.

Pre znižovanie administratívnej záťaže sa zrušia zároveň osvedčenia o registrácii, tzv. kartičky. S týmto cieľom sa upravia aj príslušné ustanovenia zákonov o spotrebných daniach.

Nosným opatrením návrhu zákona je podľa MF zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu (FR) SR čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S týmto opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh šéfa parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽANO), podľa ktorého sa dopĺňa povinnosť FR SR zverejňovať vybrané údaje aj o daňovníkoch, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na investície podľa zákona o dani z príjmov.

Zároveň sa pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, znižuje daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet. Zníženie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj sa prvý raz uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.

Zavádza sa tiež nový dočasný nástroj, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, teda produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Táto podpora je vo forme dodatočného odpočtu výdavkov na investície vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkoch závisiaceho od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách a eurách. Cieľom je podporiť daňovníkov, ktorí sa rozhodnú vykonať investície do majetku s vyššou pridanou hodnotou a ktorí preinvestujú v úhrne najmenej 700 %, respektíve 1400 % priemernej hodnoty investícií.

Plénum odobrilo aj pozmeňujúce návrhy vyplývajúce z výborov, súvisia okrem iného aj so smernicou EÚ. Jej cieľom je podporiť opatrenia prijaté na úrovni Únie vo verejnom záujme, najmä v prípadoch, keď Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva EÚ svojím konaním plnia mandát na nákup tovaru s cieľom následne ich bezodplatne distribuovať členským štátom v súlade s ich naliehavými potrebami. Zahŕňa napríklad oslobodenie od dane pre dovoz tovaru súvisiaceho s pandémiou ochorenia COVID-19 pre tieto subjekty, či vrátenie dane zaplatenej pri vnútroštátnych dodávkach tovarov alebo služieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.