Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Kompetencie inšpektora práce by sa mali upraviť

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) – Niektoré kompetencie Národného inšpektorátu práce (NIP) by sa mali upraviť s cieľom zefektívniť organizáciu a riadenie inšpekcie. Dolná hranica sadzby pokuty za pracovný úraz, ktorý spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, by sa zároveň mala znížiť z pôvodných 33.000 eur na 20.000 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. apríla 2021.

NIP by mal po novom odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce s cieľom jeho zjednotenia. Úprava kompetencií sa týka napríklad aj vyšetrovania príčiny choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania. Po novom by to NIP mal riešiť iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva. Inšpektor práce by mal tiež po novom mať oprávnenie používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, a bude tiež môcť vyžadovať od kontrolovaného subjektu aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy.

Pre zlepšenie podnikateľského prostredia MPSVR navrhuje zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala prax. Ide predovšetkým o zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví. Rezort práce totiž považuje za neprimerané mať rovnakú dolnú hranicu pokuty pre dva rôzne závažné následky – smrť a ťažká ujma na zdraví.

Zjednodušiť by sa mal aj proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti. Po novom ich budú môcť vydávať oprávnené právnické osoby.

Novela zákona sa dotkla aj zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vláda navrhla, aby mohol NIP po novom nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.

Pre zníženie hranice pokút aj pre odobratie kompetencie inšpektorátov práce vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám, čo sprevádzalo zaplatenie správneho poplatku, tak vláda predpokladá, že štátna pokladnica príde počnúc rokom 2021 ročne o 120.000 eur.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.