Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR:Malým firmám sa môže znížiť administratíva pri koncesionárskych poplatkoch

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Firmy s malým počtom zamestnancov by sa už nemuseli zaoberať zháňaním potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať tzv. koncesionárske poplatky. Zbavenie sa tejto administratívnej povinnosti je cieľom novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí, ktorú v piatkovom hlasovaní zákonodarcovia posunuli do druhého čítania.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov," uviedli predkladatelia.

Podľa súčasného stavu sú podnikateľské subjekty ako právnické osoby povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov, pričom sú od tejto povinnosti oslobodené, len ak majú menej ako troch zamestnancov. V prípade zmeny nad alebo pod tento počet musia firmy preukazovať novú skutočnosť potvrdením zo Sociálnej poisťovne.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.