Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Parlament schválil druhé "kilečko" na zlepšenie podnikateľského prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Národná rada (NR) SR vo štvrtok schválila druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, obsahuje takmer 200 výsledných opatrení.

"Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe. V niektorých prípadoch návrh mení povinnosti podnikateľov preto, že slovenská legislatíva bola prísnejšia, ako to vyžadujú minimálne štandardy legislatívy EÚ.

Z dvoch rokov na štyri sa napríklad predlžuje lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak ju podnikateľ nezačal prevádzkovať po vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 sa zároveň vypúšťa z viazaných živností. Tieto činnosti by sa mali stať voľnými živnosťami.

Ministerstvo financií zasa napríklad zruší podmienku zamestnávania minimálne desať zamestnancov v stálom pracovnom pomere, potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.