Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Poslanci posunuli úpravu daňového bonusu do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa by sa mali zmierniť. Je to cieľom vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Poslanci o ňom rokujú v tzv. zrýchlenom režime. Súčasťou právnej úpravy má byť aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.

Zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu by sa malo dotknúť daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy.

Títo daňovníci dostali od štátu príspevky ako pandemické nemocenské, ošetrovné, príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce či dotácie poskytované kultúrnej obci z rezortu kultúry. "Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus," vysvetlilo Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli. Preto sa podmienka na uplatnenie bonusu upravuje tak, že sa do zákonom určenej hranice započítajú aj tieto oslobodené príjmy.

Meniť by sa mal aj prístup k nákladom zamestnávateľov na testovanie. "Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivého ochorenia COVID-19 a zabránenia jeho šírenia," vysvetľuje rezort s tým, že to platí aj pre výdavky vynaložené na testovanie blízkych osôb zamestnancov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a aj pre výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.