Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Zamestnanci,ktorí ochorejú na COVID-19 v práci, budú mať úrazový príplatok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Zamestnanci, ktorí sa preukázateľne nakazia v práci ochorením COVID-19, budú môcť čerpať úrazový príplatok. Jeho vyplácanie sa má spružniť. Parlament v utorok schválil novelu zákona o sociálnom poistení, o ktorej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, hlasmi 120 zo 122 prítomných poslancov.

Úrazový príplatok dostane zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom. Týka sa to napríklad zamestnancov zariadení sociálnych služieb, či zdravotných pracovníkov.

Ak sa splní podmienka uznania choroby z povolania, zamestnanec dostane príplatok vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Tým mu bude spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. "Úrazový príplatok slúži na dorovnanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca," odôvodnil rezort v materiáli.

Uznávanie choroby z povolania je vo všeobecnosti zdĺhavým a administratívne náročným procesom. Okruh dotknutých zamestnancov sa však v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie zväčšuje, preto rezort práce v novele navrhol, aby pri posúdení nároku na úrazový príplatok stačilo potvrdenie zamestnávateľa, že choroba vznikla v súvislosti s jeho zamestnaním.

Ak bude mať zamestnávateľ pochybnosti o tom, či sa zamestnanec nakazil pri výkone povolania, a teda mu nepotvrdí túto skutočnosť, o splnení podmienky uznania choroby z povolania sa rozhodne štandardne, teda na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Príplatok sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. "Nárok na úrazový príplatok s použitím tejto fikcie vznikne za predpokladu, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Tento nárok mu bude trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti," spresnil rezort.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov. Vďaka nemu budú mať na tento príplatok nárok aj osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme. "Niektoré z týchto osôb však počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, v rámci ktorých sú vystavené významnému riziku nákazy," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.