Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Zamestnanci, ktorí sa nakazia v práci, majú získať úrazový príplatok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Proces priznávania úrazového príplatku v prípade ochorenia COVID-19 sa má spružniť. Má ho dostávať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom. Parlament posunul novelu zákona o sociálnom poistení do druhého čítania. O právnej norme rokuje v skrátenom režime.

Ak sa splní podmienka uznania choroby z povolania, zamestnanec dostane príplatok vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Tým pádom mu bude spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. "Úrazový príplatok slúži na dorovnanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca," odôvodnil rezort v materiáli.

Uznávanie choroby z povolania je vo všeobecnosti zdĺhavým a administratívne náročným procesom. Okruh dotknutých zamestnancov sa však v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie zväčšuje, preto vláda navrhuje, aby pri posúdení nároku na úrazový príplatok stačilo potvrdenie zamestnávateľa, že choroba vznikla v súvislosti s jeho zamestnaním.

Právna úprava sa nemá vzťahovať na zamestnancov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. "Nárok na úrazový príplatok s použitím tejto fikcie vznikne za predpokladu, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Tento nárok mu bude trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti," spresnil rezort.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.