Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

O potvrdenie pre získanie 2% daní z príjmu už nemusíte žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu. Najjednoduchšou možnosťou je priamo požiadať svojho notára, ktorého aj tak musia v tejto veci navštíviť, aby si informácie overil na portáli OverSi.gov.sk. V takomto prípade nebudú potrebovať papierové potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

Ak by notársky úrad nevedel získať potvrdenie priamo v portáli Oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa ho na požiadanie vydá. Pre tieto prípady však neziskové organizácie a občianske združenia upozorňuje, aby o potvrdenie požiadali Sociálnu poisťovňu čo najskôr. Vzhľadom na krízovú situáciu a vysoký počet požiadaviek smerujúcich na Sociálnu poisťovňu je dôležité nenechávať si vybavovanie potvrdenia na poslednú chvíľu. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky - kontakty). Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.

Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmu nesmie byť staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá nedoplatok poistného na poistení nemocenskom, dôchodkovom a na poistení v nezamestnanosti. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.