Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec je možné žiadať do konca mája

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac marec už môžu zasielať k opatreniam 2, 4A a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 31. mája 2021. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

„Prvá pomoc ++“ priniesla zvýšenú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku, nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február, resp. marec vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sme rozšírili kategórie poklesu tržieb z pôvodných štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, športovci a jednoosobové s.r.o. môžu žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.

Výplata pomoci trvá v priemere menej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej politiky trvá výplata pomoci v priemere menej ako 5 pracovných dní. Je to čas od momentu prijatia žiadosti, prípadne mesačného výkazu, až po postúpenie podkladu na úhradu príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vyplácania Prvej pomoci prijímame na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nových zamestnancov, ktorí pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V priebehu marca posilnilo tímy úradov 74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 842 101 eur a podporil celkovo 3 529 152 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.