Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Občania Ukrajiny nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podľa platnej a účinnej legislatívy občan Ukrajiny, ktorý z dôvodu vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine utiekol z tejto krajiny a bol mu na území Slovenskej republiky udelený tolerovaný pobyt, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Takáto fyzická osoba sa nemá možnosť prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie, pretože nie je splnená zákonná podmienka na vznik dobrovoľného sociálneho poistenia, t. j. nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Ak sa fyzická osoba – občan Ukrajiny, zamestná na území Slovenskej republiky, t. j. nadobudne postavenie zamestnanca, plní všetky oznamovacie povinnosti zaňho zamestnávateľ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.