Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa evidovať viacero analytických údajov, zamestnávateľom pribudnú povinnosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti.

Od 1. januára 2023  bude zamestnávateľ povinný:

  • viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca (číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiacčíselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce),
  • uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO - prihláška: číselný kód miesta výkonu prácedohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce a v prípade ak dôjde k zmene uvedených údajov nahlásiť ich zmenu na Registračnom liste FO - zmena,
  • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného - pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,
  • oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného  za mesiac január 2023.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.