Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Od Nového roka na Slovensku vzrastú úrazové dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Od 1. januára 2021 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,3 %. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP).

Rovnako o 2,3 % vzrastú aj úrazové dávky, a to jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2021 bude predstavovať 58.712,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2021 zvyšuje na 58.712,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2021 bude predstavovať 29.356,50 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2021 bude vo výške 2936,50 eura. Na hodnotu 2936,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.