Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

OECD:Kríza zasiahla nízkokvalifikovaných Slovákov,je potrebné zamerať sa na nich

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Koronakríza na Slovensku obzvlášť ťažko zasiahla pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Dlhodobá nezamestnanosť ostáva stále vysoká. Vyplýva to z aktuálneho ekonomického prehľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o SR. Organizácia odporúča Slovensku rozšíriť programy aktívnych opatrení na trhu práce, najmä rekvalifikačné programy pre nízko kvalifikovaných.

OECD ďalej upozornila na to, že začiatkom januára je podiel zaočkovanej populácie na Slovensku stále asi 25 percentuálnych bodov pod priemerom Európskej únie (EÚ). Slovensku odporúča pokračovať v úsilí o urýchlenie očkovania.

Ako ukázal prieskum, špecifickou črtou koronakrízy je aj to, že na jednotlivé sektory má rôzny vplyv. OECD upozorňuje, že príliš skoré stopnutie štátnych podpôr by spôsobilo zbytočné bankroty a prepúšťanie. Preto organizácia zdôrazňuje potrebu pokračovať v cielenej fiškálnej podpore, až kým sa ekonomika nestane sebestačnou.

Podľa organizácie je možné, že sa na Slovensku zvýši počet firiem, ktoré budú čeliť problémom s likviditou a dlhom. V tomto by mohla pomôcť podpora mimosúdnych reštrukturalizačných konaní, a to najmä pre malé a stredné podniky.

OECD vyzdvihla ambicióznosť slovenského plánu obnovy a odolnosti. Slovensku však vyčíta, že miera čerpania eurofondov Slovenskom bola historicky nízka. V tomto smere organizácia odporúča zefektívniť postupy overovania a kontroly verejného obstarávania a naďalej posilňovať analýzu nákladov a prínosov a dohľad nad verejnými investíciami počas životného cyklu projektov.

Organizácia Slovensku vytýka, že daňové zaťaženie práce je príliš vysoké, a to najmä pre osoby s nízkymi príjmami. Naopak, dane z majetku a činností škodlivých pre životné prostredie považuje za nízke.

Správa OECD sa venuje aj demografickému vývoju Slovenska. Očakáva, že výdavky na dôchodky na Slovensku porastú rýchlejšie ako vo väčšine krajín Európskej únie (EÚ). OECD odporúča prepojiť vek odchodu do dôchodku a minimálny počet odpracovaných rokov na očakávanú dĺžku života, postupne zrušiť možnosť predčasného dôchodku pre matky a tiež prehodnotiť plánované zavedenie rodičovského bonusu.

"Platená rodičovská dovolenka je veľmi dlhá, čo znižuje motiváciu matiek s malými deťmi k práci," skonštatovala tiež OECD. Dlhší výpadok z trhu práce však negatívne ovplyvňuje kariérne vyhliadky týchto matiek a takisto aj ich zárobky, čo prispieva k veľkým rodovým rozdielom v mzdách. Preto odporúča znížiť maximálnu dĺžku rodičovskej dovolenky a podmieniť jej časť účasťou otca. Takisto treba podľa organizácie rozšíriť ponuku kvalitných zariadení starostlivosti o deti a zlepšiť dostupnosť škôlok pre nízkopríjmových ľudí.

OECD tiež konštatuje, že výsledky vzdelávania na Slovensku sú slabé a silne závislé od socioekonomického zázemia. Preto odporúča posilniť počiatočné a ďalšie vzdelávanie učiteľov. Slovensku tiež radia zvýšiť počet asistentov učiteľov hovoriacich po rómsky.
 
Organizácia Slovensku vyčíta, že má slabý podnikový výskum a vývoj a nízky je aj podiel inovatívnych spoločností. Slovensko podľa organizácie nedáva dostatočnú štátnu podporu firmám na inovácie. Preto odporúča rozšíriť využívanie priamej podpory výskumu a vývoja, napríklad vo forme grantov či daňových úľav pre malé a mladé firmy.

Na Slovensku je tiež podľa OECD kladená pomerne vysoká administratívna záťaž na začínajúce podniky. Upozorňuje aj na korupciu, ktorej úroveň je podľa nej napriek nedávnym zlepšeniam stále vysoká. V tomto kontexte OECD odporúča pokračovať v boji proti korupcii, a to aj prijatím a implementáciou reformy na posilnenie dôvery v súdnictvo.

Organizácia sa zamerala aj na "zelenú" stránku slovenskej ekonomiky. Upozornila, že len 30 % emisií uhlíka malo cenu vyššiu než 30 eur za tonu CO2. To je podľa OECD nedostatočné a znečistenie vzduchu zostáva vysoké. Slovensku odporúča zaviesť explicitnú uhlíkovú daň v odvetviach, na ktoré sa nevzťahuje systém boja s emisiami (tzv. EU-ETS) a postupne zrušiť zostávajúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu.
 
© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.