Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov, či menej fyzických návštev klientov priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. K 1. decembru tohto roka preto plánuje agendu 13 spolu s ich zamestnancami presunúť v rámci krajov na svoje väčšie pobočky. V prípade dvoch KM DÚ dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu. Benefitovať z toho budú nielen klienti ale aj štát, nakoľko sa znížia náklady na prevádzku a prenájom budov. Klienti sa nemusia straty kontaktu obávať. Komunikovať s finančnou správou môžu cez viaceré kanály, ktoré bude naďalej posilňovať.

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. „Technologické napredovanie spoločnosti, zmeny v podnikateľskom prostredí, väčší dôraz na informatizáciu a zjednodušenie komunikácie občana so štátnou správou však v súčasnosti vedú finančnú správu k prehodnoteniu  organizácie práce na týchto kontaktných miestach. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k optimalizácii 13 vybraných a ich agendu presunúť na väčšie pobočky daňových úradov. V prípade dvoch (Kežmarok a Sabinov) dôjde k transformácii na pobočku,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoči, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice.

Podnikateľské subjekty navštevujú tieto kontaktné miesta v minimálnej miere, klesá aj počet spravovaných subjektov. Fyzické osoby ich vyhľadávajú najmä v čase podávania daňových priznaní k dani z príjmov, prípadne pri realizácii „darovania 2 %“. „Komunikácia s daňovými subjektmi a občanmi sa v rámci finančnej správy počas predchádzajúcich rokov výrazne zmenila. Povinná elektronická komunikácia daňových subjektov smerom k nám sa postupne rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 platí aj pre všetky fyzické osoby - podnikateľov.  Od začiatku tohto roka sme naštartovali aj plnú obojsmernú komunikáciu z našej strany, čím výrazne došlo k zefektívneniu vzájomnej komunikácie medzi finančnou správou a jej klientami,“ doplnil Žežulka.

Presunutie agendy z vybraných 13 kontaktných miest na pobočky daňových úradov v rámci kraja umožní finančnej správe zlepšovať svoje služby pre klientovElektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu.  

Cieľom finančnej správy je aj zefektívnenie hospodárenia, z čoho bude profitovať štát i daňoví poplatníci. „Len na prevádzku a nájom budov vybraných kontaktných mieste ročne minieme viac ako 247 tisíc eur,“ poznamenal Žežulka.

Daňové subjekty týmto krokom  nestratia možnosť kontaktu s daňovým úradom, čoho sa obávajú najmä samosprávy. Klienti majú viaceré alternatívy komunikácie, pričom pracovníci daňového úradu sú na tieto situácie pripravení. „V záujme finančnej správy je, aby mali klienti potrebný servis a čo najväčší komfort. S cieľom zabezpečiť kvalitné a včasné služby v čase podávania daňových priznaní, resp. v čase najväčšieho náporu, sme pripravení, rovnako ako aj v minulosti,  preberať daňové priznania v danom meste po dohode s jeho vedením. Tento zámer sme deklarovali aj primátorom dotknutých miest,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie daňovej Iveta Grossová.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že nejde o nový zámer, ale plán, ktorý bol stanovený už v roku 2012. „Vznik finančnej správy v roku 2012 viedol k zmene organizačnej štruktúry daňových úradov a ich organizačných zložiek, pričom dovtedy existujúce malé daňové úrady boli transformované na pobočky a kontaktné miesta, ktoré mali našim klientom pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 pristúpila k zrušeniu už 18 kontaktných miest daňových úradov, ohlásený zámer tak len nadväzuje na realizované kroky v predchádzajúcom období,“ dodala Grossová.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.