Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Otcovia už môžu požiadať o novú dávku otcovské

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otcovia už môžu od 1. novembra 2022 požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie novej dávky, tzv. otcovské. Sociálna poisťovňa pre nich na svojej webovej stránke zverejnila tlačivo, ktoré po potvrdení zamestnávateľom (v prípade zamestnancov) následne doručia príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tlačivo je k dispozícii aj v regiónoch – v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku.

Nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské. Tieto žiadosti už nie sú číslované, čo je dobrá správa pre všetkých tzv. iných poistencov, ktorí si chcú uplatniť nárok na materské (okrem mamičiek, ktorým tlačivo potvrdzuje lekár). To znamená, že už nie je nevyhnutné žiadať pobočku o originál očíslovaného tlačiva, ale stačí si ho nájsť na stránke Sociálnej poisťovne a vyplniť ho. Žiadosť preto klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak poistenec nemá možnosť si žiadosť vytlačiť, poskytne mu ho ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

Pri dávke otcovské treba vyplniť časť A tlačiva

Pred vyplnením žiadosti je potrebné pozorne si prečítať poučenie. Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o tzv. otcovskéČasť B žiadosti vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Ktorej pobočke treba žiadosť doručiť

Ak je poistenec zamestnancom a chce si uplatniť nárok na tzv. otcovské, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda  spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu. Žiadosť nie je nevyhnutné podávať hneď po 1. novembri, stačí ju doručiť v priebehu mesiaca november, respektíve podať aj neskôr, keďže dávky sa vyplácajú mesačne pozadu a nevyužitý nárok po 1. novembri 2022 na výplatu dávky otcovské si môže poistenec uplatniť spätne až do 3 rokov.

O dávke Sociálna poisťovňa rozhodne do 60 dní

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Podrobnejšie informácie o dávke otcovské, podmienkach nároku na jej priznanie a postupe ako o ňu požiadať, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Otcovské.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.