Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pandémia mala negatívny vplyv na takmer dve tretiny firiem

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 už mala negatívny vplyv na takmer dve tretiny slovenských firiem. Spoločnosti evidujú pokles odbytu, zhoršenie ekonomických výsledkov a zníženie zisku, ktoré očakávajú aj v roku 2021. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) medzi 105 zamestnávateľmi. Predstavenstvo SOPK navrhlo na minimalizáciu vplyvu koronakrízy a naštartovanie ekonomiky pokračovať v systéme štátnej pomoci rozbehnúť verejné investície, pozastaviť zvyšovanie minimálnej mzdy či zrušiť mimoriadne odvody v energetike, komunikáciách a finančnom sektore.

Z prieskumu SOPK vyplýva, že do konca mája ovplyvnila pandémia ekonomické výsledky viac ako 63 % opýtaných firiem. Ako hlavnú príčinu uviedlo 62 % spoločností zníženie dopytu a viac ako 30 % firiem označilo za príčinu zhoršenia ekonomiky vplyv opatrení vlády. Viac ako 63 % zamestnávateľov z prieskumu zrealizovaného od 11. do 16. júna zároveň uviedlo, že doteraz nepristúpili k znižovaniu počtu pracovníkov.
      Predseda SOPK Peter Mihók zdôraznil, že najvyššou prioritou musí byť okrem minimalizácie dosahu pandémie aj rýchla príprava a reakcia na dôsledky, ktoré prídu ešte do konca tohto roka a v ďalšom období. "My by sme si želali, aby tak, ako sme zvládli zdravotnú časť, sme zvládli aj ekonomickú časť pandémie," povedal Mihók. Predseda SOPK pripomenul, že kríza sa na Slovensku začala už pred príchodom pandémie. "Čelíme teraz dvom krízam. Je to kríza koronavírusu a štrukturálna kríza slovenskej ekonomiky," povedal Mihók.
      SOPK navrhované opatrenia v pondelok (22. 6.) zaslala predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny a ministrovi hospodárstva. Okrem krátkodobých opatrení, medzi ktoré patrí aj revízia rozpočtu verejných financií, zoštíhlenie verejnej správy či urýchlené zverejnenie predstavy vlády o oživovaní ekonomiky, navrhla SOPK aj dlhodobé priority.
      Komora požaduje zapojenie domácich finančných zdrojov v existujúcich fondoch do reštartu a reštrukturalizácie ekonomiky. Zapojiť do rozvoja ekonomiky by sa podľa SOPK mali aj súkromné prostriedky slovenských občanov, napríklad emisiou štátnych dlhopisov na výstavbu nájomných bytov. Komora upozornila aj na možnosť vyhodnotiť ponúkané dlhodobé úverové zdroje z EÚ a porovnať ich s možnosťami získania prostriedkov z iných zdrojov.
      Rozvoj ekonomiky by podľa SOPK mala podporiť aj podpora domáceho pôdohospodárskeho sektora, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti ale aj kvalitatívny aj kvantitatívny rozvoj cestovného ruchu. Medzi najdôležitejšie body zaradila komora podporu podnikateľského sektora zjednodušením podmienok na podnikanie, zvýhodnenie v daňovej a odvodovej oblasti, ale tiež zvýšenie kvality súdneho systému.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.