Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pandemické ošetrovné za jún SP vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

V tejto súvislosti upozorňuje rodičov poberajúcich pandemické ošetrovné, že za mesiac jún je potrebné použiť už len toto tlačivo. Určené je všetkým poberateľom dávky (teda nielen novým žiadateľom, ale aj tým, ktorí poberajú dávku už dlhšie obdobie).

Rodičia, ktorí už zaslali príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne staré tlačivo čestného vyhlásenia, musia vypísať nové tlačivo a zaslať ho vo vlastnom záujme opätovne. V opačnom prípade im nebude dávka ošetrovné vyplatená.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.