Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Poberateľom sirotského dôchodku, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia, sa od júla pozastavuje výplata dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Poberateľom sirotského dôchodku, ktoré už ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium), sa automaticky zo zákona ukončí v júli zasielanie sirotského dôchodku. Ak bude študent od nového školského roka pokračovať v magisterskom štúdiu, resp. v druhom stupni vysokoškolského štúdia, výplata sirotského dôchodku sa mu obnoví, ak Sociálnej poisťovni doručí neformálnu žiadosť (list) o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa na základe žiadosti opäť začne študentovi sirotský dôchodok vyplácať a doplatí mu ho aj za obdobie letných prázdnin júl a august.

Informáciu o tom, že študent naďalej pokračuje v štúdiu a je zapísaný do ďalšieho ročníka, poskytne Sociálnej poisťovni ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu cez elektronický informačný systém. Sirota teda nemusí potvrdenie o štúdiu Sociálnej poisťovni predkladať. Výnimkou sú však tí študenti vysokých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti-siroty, ktorí študujú v zahraničí. V záujme skoršieho vyplatenia dávky však môžu potvrdenie o štúdiu Sociálnej poisťovni predložiť.

Sociálna poisťovňa k 30. aprílu 2024 vyplácala 20 520 dávok sirotské v priemernej výške 203,59 eur.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína poberateľom sirotského dôchodku, ktorí prerušia alebo predčasne ukončia štúdium, aby to vo vlastnom záujme  nahlásili Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa totiž zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku totiž zaniká dňom, keď poberatelia sirotského dôchodku prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia.

Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Sociálna poisťovňa si to spravidla zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie o ukončení štúdia predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.