Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počet mladých ľudí bez zamestnania vo veku do 29 rokov dosiahol druhú najnižšiu hodnotu za posledných 11 rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

V marci pokračoval pokles nezamestnanosti. Ukazovateľ PDU dosiahol na konci minulého mesiaca hodnotu 4,29 percenta, v porovnaní s februárom klesol o 11 stotín percentuálneho bodu. Počet mladých ľudí bez zamestnania vo veku do 29 rokov dosiahol druhú najnižšiu hodnotu za posledných 11 rokov.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) je od januára tohto roku hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. PDU dosiahol v marci úroveň 4,29 percenta, medzimesačne klesol o 0,11 percentuálneho bodu a medziročne sa znížil o 60 stotín percentuálneho bodu. PDU medzimesačne klesal aj vo februári, a to o 4 stotiny percentuálneho bodu. Okrem poklesu celkovej nezamestnanosti pokračuje aj pokles nezamestnanosti vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom kraji. V porovnaní s februárom tu PDU klesol až o 0,19 percentuálneho bodu.

Poklesol aj počet mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Ich počet dosiahol na konci marca hodnotu 38 981, čo je druhá najnižšia hodnota od apríla 2012. Menej mladých bez práce bolo v sledovanom období iba v apríli 2019, a to 38 234 osôb. Najvyššie hodnoty dosahovali počty nezamestnaných ľudí do 29 rokov v období doznievania finančnej krízy v roku 2012 a 2013. Ústredie práce zaznamenalo maximum v januári 2013 na úrovni 140 629 osôb.

„Ukazuje sa, že sú kľúčové oblasti, v ktorých sme schopní už teraz nielen dorovnávať, ale aj prekonávať predpandemické hodnoty. Jednou z týchto oblastí je práve znižovanie počtu mladých bez práce. Počet mladých vo veku do 29 rokov v evidencii úradov práce pred pandémiou spravidla prekonával 40-tisícovú hranicu. V marci sme boli podstatne nižšie, veľmi blízko najnižšej hodnoty za posledných 11 rokov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rezort práce v súvislosti s podporou zamestnanosti mladých pripravil v posledných rokoch viacero národných projektov. „Aktuálne máme rozbehnutý projekt Prax pre mladých, v rámci ktorého sme od septembra minulého roka podporili vytvorenie takmer dvoch tisícok pracovných miest pre občanov do 29 rokov. Okrem toho sú pre mladých bez práce k dispozícii ďalšie projekty, ako napríklad Chyť sa svojej šance či Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Analytik Inštitútu sociálnej politiky Michal Tomajko očakáva, že nezamestnanosť by mohla poklesnúť aj v najbližších mesiacoch. „Vzhľadom na relatívne stabilné hodnoty Indikátora ekonomického sentimentu a doposiaľ pozorovaný trend očakávame pre krátkodobý horizont naďalej mierne klesavú tendenciu nezamestnanosti. Sezónne zlepšenie nezamestnanosti na jar do značnej miery súvisí so stavebnými prácami a je otázne, či v súčasných podmienkach dôjde k tak výraznému poklesu nezamestnanosti, aký by sa dal očakávať z predchádzajúcich rokov. Kľúčovým faktorom v tomto smere bude dopyt, ktorý môže byť obmedzený kvôli rastúcim cenám a úrokovým sadzbám. Z tohto dôvodu sa zdajú byť realistickejšie odhady miernejšieho poklesu nezamestnanosti, ktoré nezapočítavajú sezónne efekty,“ povedal Tomajko. Potvrdil aj klesajúci počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. „Počet mladých ľudí evidovaných na úradoch práce klesá konzistentne už takmer tri roky. V posledných mesiacoch k poklesu okrem iného prispievajú aj národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ich ústredie práce alebo úrady práce. Národné projekty majú za úlohu podporiť nezamestnaných a zvýšiť ich šancu uplatniť sa na trhu práce, sú financované zo zdrojov ESF a spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR,“ uzavrel analytik.

Štatistika nezamestnanosti – marec 2023:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 4,29 % (4,40 % vo februári 2023; 4,89 % v marci 2022).
  • PDU v Prešovskom kraji: 7,11 % (7,30 % vo februári 2023; 7,82 % v marci 2022).
  • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti) : 5,61 % (5, 76 % vo februári 2023).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 156 903 (160 926 osôb vo februári 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 175 605 (178 973 vo februári 2023; 197 060 osôb v marci 202 2).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 13 402 uchádzačov o zamestnanie (11 969 vo februári 2023).
  • Počet voľných pracovných miest: 76 127 (77 819 vo februári 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 28 507 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 594.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 38 621.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas marca 2023: 10 (počet ohrozených pracovných miest – 1 036).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

Na stiahnutie:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.