Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počet platieb Prvej pomoci prekročil milión

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zamestnávatelia a živnostníci už môžu žiadať o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac apríl pre všetky opatrenia, a to do 30. júna 2021. Na udržanie zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo už 1 596 521 518,74 eur, čím podporilo celkovo 4 191 417 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

Prostredníctvom „Prvej pomoci ++“ sme na udržanie pracovných miest od februára vyplatili viac ako 300 miliónov eur. S cieľom zrýchliť systém vyplácania príspevkov Prvej pomoci prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nových zamestnancov. K začiatku mája posilnilo úrady už 118 pracovníkov, najviac v Bratislave, a to až o 17 pracovníkov.

Pomoc pre podniky v ťažkostiach

O príspevky vo výške 100 % celkovej ceny práce za mesiac marec 2021 a nasledujúce mesiace môžu žiadať aj mikro a malé podniky, ktoré boli k 31. 12. 2019 klasifikované ako podnik v ťažkostiach. Základným predpokladom však je, že podnik nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania, nedostal pomoc na záchranu a pomoc na reštrukturalizáciu. Takýto podnik môže žiadať o príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce aj za predpokladu, že bol podnikom v ťažkostiach.

Ostatní zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas mimoriadnej situácie, môžu naďalej žiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce. Podmienkou je, že k 31. 12. 2019 neboli podnikom v ťažkostiach a súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce mesiace nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. V prípade, že žiadateľ tieto kritériá nespĺňa, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce.

Všetky dôležité informácie, postupy, žiadosti o príspevky zo všetkých opatrení sú dostupné na www.pomahameludom.sk . Prostredníctvom tejto webstránky môžu záujemcovia posielať svoje žiadosti a výkazy. Pri opatreniach 2, 4A a 4B si žiadateľ vyberie adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pošle svoju žiadosť či výkaz e-mailom. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, žiadajú o príspevky z opatrení 1 a 3A/B prostredníctvom webstránky www.pomahameludom.sk elektronicky. O príspevky za mesiac marec 2021 je možné žiadať do konca mája.

TAB: Stav projektu "Prvá pomoc" k 6. máju 2021

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.