Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počet vyplácaných dôchodkov všetkých typov od začiatku roka mierne klesol, pri predčasných dôchodkoch však vzrástol

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od začiatku tohto roka sa mierne zvýšil počet vyplácaných predčasných starobných dôchodkov, starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov. Naopak, nepatrne poklesli počty pozostalostných dôchodkových dávok. Celkovo, vo všetkých kategóriách dôchodkových dávok, však možno od začiatku roka pozorovať mierne klesajúci trend – kým v januári 2020 Sociálna poisťovňa poistencom vyplatila spolu 1 716 129 dôchodkov, v júli 2020 ich bolo o viac ako 7 tisíc menej – 1 708 746.

Najväčší nárast zaznamenali predčasné starobné dôchodky. Kým v januári 2020 ich Sociálna poisťovňa vyplatila 13 004, v júli ich bolo 14 374. Najpočetnejšiu skupinu dôchodkových dávok pritom naďalej predstavujú starobné dôchodky – ich počet od začiatku roka osciluje mesačne v rozmedzí od 1 088 000 do 1 084 000. V januári 2020 ich Sociálna poisťovňa vyplatila 1 088 208, vo februári 1 082 544 a v júli 1 083 978. Nepatrne stúpol i počet invalidných dôchodkov – z 234 015 v januári na 234 236 v júli.

Naopak, mierny pokles nastal v počtoch vyplácaných pozostalostných dôchodkov. Kým vdovský dôchodok dostávalo v januári 292 648 poistencov, v júli ich bolo o viac ako 2 600 menej – 289 972. Znížil sa tiež počet sirotských dôchodkov – z 20 395 v januári na 18 070 v júli a podobne to bolo aj pri vdoveckých dôchodkoch – v januári ich zo Sociálnej poisťovne poberalo 49 452 poistencov a v júli o 242 menej – 49 210.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.