Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podnikateľom pribudnú povinnosti, kritizujú zavedenie e-faktúry zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Plánované zavedenie e-faktúry, ktoré má prispieť k zníženiu daňovej medzery pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH), zvýši administratívne zaťaženie podnikateľov a niektoré návrhy sú v praxi nerealizovateľné. Upozornila na to na Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) na sociálnej sieti. Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré návrh v súčasnosti pripravuje, odmietlo, že zmenou legislatívy zvýši administratívnu záťaž.  

„Podnikatelia budú vykazovať to isté štátu dvakrát,“ upozornili podnikatelia. I keď Finančná správa (FS) SR pri predstavení zámeru zavedenia e-faktúry sľúbila, že po čase zruší povinnosť zasielať kontrolný výkaz k DPH a zjednoduší aj vypĺňanie daňových priznaní, nejaký čas budú musieť podnikatelia posielať daniarom aj kontrolný výkaz k DPH, aj e-faktúry. Pribudnú im tak nové povinnosti a zvýšia sa tiež náklady na počítačový softvér aj na služby externých účtovníkov.  

RÚZ pripomenula, že povinnosť posielať e-faktúry sa môže dotknúť množstva subjektov, ktoré doteraz pre konečného zákazníka žiadne faktúry nevystavovali. Ide napríklad o správcov bytov a nebytových priestorov, materské a jazykové školy, letné tábory či poskytovateľov webového obsahu i fitnescentrá s predplatným hradeným bezhotovostne.

Niektoré návrhy sú navyše podľa združenia podnikateľov v praxi nerealizovateľné. Zasielanie vybraných fakturačných údajov ešte pred vyhotovením konečnej verzie faktúry bude v praxi nevykonateľné napríklad pre e-shopy, kde si zákazník tovar alebo službu objednáva priamo vo virtuálnom priestore a vyhotovenie faktúry je často automatizované. „Takto vystavená faktúra je až následne importovaná do ekonomických softvérov. Treba si uvedomiť, že zaslanie údajov z vydanej faktúry v reálnom čase v takýchto prípadoch bude znamenať zasiahnutie do automatizácie vyhotovovaných faktúr, čo prinesie pre podnikateľský sektor dodatočné náklady,“ uviedla RÚZ.

Rezort financií s námietkami RÚZ nesúhlasí. „Zámerom ministerstva financií v žiadnom prípade nie je zvyšovanie administratívnej záťaže podnikateľov a podotýkame, že v súvislosti so zavedením tohto nástroja sa vypustí množstvo povinností,“ uviedlo MF. Koncom júla ministerstvo opakovane prediskutovalo návrh zákona s podnikateľskými subjektmi, pričom RÚZ sa podľa rezortu zúčastnila na oboch kolách rokovaní.

Keďže ide o zavedenie úplne nového nástroja v boji proti daňovým podvodom, príprava návrhu zákona si podľa MF vyžaduje dostatok časového priestoru. Momentálne prebiehajú záverečné práce na samotnom materiáli, ako aj konzultácie s ministerstvom hospodárstva. Rezort financií chce pripraviť taký návrh, ktorý bude čo najviac reflektovať poznatky, ktoré získal počas konzultácií s odbornou verejnosťou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.