Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eur

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Celková suma dotácií na nájomné, ktorú vyplatil rezort hospodárstva podnikateľom, ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie je takmer 14 264 000 eur. Spolu bolo v tretej vlne vyplatených 12 249 žiadostí, ktoré bolo možné predložiť do konca apríla.

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn, aj tentoraz boli oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadali prostredníctvom prenajímateľov. Dotáciu bolo možné poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodli na nižšej zľave, nájomca má možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom v rámci všetkých troch vĺn 96 220 žiadostí v celkovej výške 147 803 937 eur. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.