Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne z Plánu obnovy a odolnosti prostriedky na podporu individuálneho profesíjneho rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách, základných školách a v stredných školách je v období od 1.1.2024 do 31. 8. 2024 podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov na kvalifikačnom vzdelávaní podľa § 43 zákona č. 138/2019 Z. z., funkčnom vzdelávaní podľa § 47 zákona č. 138/2019 Z. z., špecializačnom vzdelávaní podľa § 49 zákona č. 138/2019 Z. z., predatestačnom vzdelávaní podľa § 53 zákona č. 138/2019 Z. z., inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z., vykonávaní prvej atestácie podľa § 59 zákona č. 138/2019 Z. z., vykonávaní druhej atestácie podľa § 59 zákona č. 138/2019 Z. z.

Termíny realizácie jednotlivých druhov vzdelávaní ako aj záväzne termíny na vyplnenie a odoslanie elektronického prihlasovacieho formulára sú podrobne popísané v metodickom usmernení č. 3 bod 8.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.