Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Poistencom štátu sa môže stať aj bývalý baník, ak poberá kompenzačný príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Za určité skupiny fyzických osôb, medzi ktoré patrí matka alebo iná osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent, ktorý vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, či vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, platí poistné na dôchodkové poistenie štát (po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok). Od začiatku apríla tohto roka sa poistencom štátu môže stať aj fyzická osoba, ktorá ukončila zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti a má priznaný kompenzačný príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou.

Podmienkou je, aby fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, mala trvalý pobyt na území SR, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá je poistencom štátu z iného dôvodu, nemala priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Obdobie, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, sa takejto osobe v budúcnosti pri výpočte dôchodku zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia.

Osoba poberajúca kompenzačný príspevok nemusí o zaradenie medzi poistencov štátu žiadať, Sociálna poisťovňa túto kategóriu osôb na dôchodkové poistenie automaticky eviduje ako poistencov štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Poistenci štátu si môžu všetky informácie o svojom dôchodkovom poistení poistenca štátu vyhľadať prostredníctvom elektronickej služby Individuálny účet poistenca štátu, ktorú Sociálna poisťovňa zriadila vo svojich e-Službách.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.