Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Poistenec v karanténe môže odmietnuť pandemickú PN-ku, karanténu však musí dodržiavať

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Viacerí občania sa v súčasnosti obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou, či môžu odmietnuť pandemickú PN-ku, ak sa po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cítia dobre a so zamestnávateľom sa dohodnú, že budú pracovať z domu. Sociálna poisťovňa ich preto upozorňuje, že takáto možnosť existuje. Platí však, že ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské.

Ak sa poistenec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vypíše tzv. pandemickú PN-ku. Lekár toto potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu na poistenca. Sociálna poisťovňa následne telefonicky kontaktuje poistenca v karanténe s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské, alebo nie. Ak nechce (napr. z dôvodu, že bude počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu a pod.), potom sa konanie o nároku na pandemické nemocenské vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda môže poistenec dávku odmietnuť. Samozrejme, liečebný režim/karanténu poistenec napriek tomu dodržiavať musí.

Zároveň platí, že poistenec je povinný o vzniknutej situácii (karanténe/izolácii) bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa.

Postup ako požiadať o pandemickú nemocenskú dávku je uverejnený na webovej stránke tu: Ako požiadať o pandemickú PN po 1. septembri 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.