Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Poistné za marec a máj môžu SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do konca roka

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec tohto roka až do 31. decembra 2020 namiesto pôvodného 31. júla tohto roka. Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne, teda do konca roka 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie na Slovensku , ktoré nadobudlo účinnosť 22. mája 2020.
      Sociálna poisťovňa (SP) však upozorňuje, že táto výnimka sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. "Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za marec a máj 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa, nie za zamestnanca," uviedla SP.
      Okrem toho poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť, teda nové čestné vyhlásenie z dôvodu novej lehoty splatnosti. Tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. "O tejto skutočnosti bude SP ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020," doplnila SP.
      Na webovej stránke Sociálna poisťovňa zároveň zaktualizovala formulár Čestného vyhlásenia pre odklad poistného za marec 2020. V najbližších dňoch zverejní aj formulár Čestného vyhlásenia za máj 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.